Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego zlokalizowanego przy ul. Słonecznej 81-81g w Katowicach, wraz z demontażem, transportem i utylizacją płyt acekolowych, zgodnie z przedmiarami robót, projektem budowlanym, decyzją RDOŚ, opinią ornitologiczną i chiropterologiczną.

23 grudnia 2019 r. ZAWIADOMIENIE o przetargu nieograniczonym Spółdzielnia Mieszkaniowa „Górnik” w Katowicach ul. Mikołowska  125A ogłasza przetarg nieograniczony na

Czytaj dalej