Przetarg nieograniczony na wykonanie usługi odśnieżania dróg osiedlowych, chodników, parkingów, zatok postojowych oraz dojazdów do garaży i śmietników oraz posypywania piaskiem na terenie Administracji Centrum i Słoneczna w zasobach mieszkaniowych Spółdzielni Mieszkaniowej „Górnik” w Katowicach

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Górnik” w Katowicach, informuje że przetarg na nw. zadanie został unieważniony. Katowice, dnia 25.11.2019   ZAWIADOMIENIE o przetargu nieograniczonym Spółdzielnia

Czytaj dalej

Przetarg nieograniczony na wykonanie usługi odśnieżania dróg osiedlowych, chodników, parkingów, zatok postojowych oraz dojazdów do garaży i śmietników oraz posypywania piaskiem na terenie Administracji Centrum i Słoneczna w zasobach mieszkaniowych Spółdzielni Mieszkaniowej „Górnik” w Katowicach

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Górnik” w Katowicach, informuje że przetarg na nw. zadanie został unieważniony. Katowice, dnia 30.10.2019 ZAWIADOMIENIE o przetargu nieograniczonym Spółdzielnia Mieszkaniowa

Czytaj dalej

Przetarg nieograniczony na usługę odśnieżania dróg osiedlowych, chodników, parkingów, zatok postojowych oraz dojazdów do garaży i śmietników oraz posypywanie piaskiem na terenie Administracji w zasobach mieszkaniowych SM „Górnik” w Katowicach

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Górnik” w Katowicach, informuje, iż w wyniku przeprowadzonego przetargu  nieograniczonego  na usługę odśnieżania dróg osiedlowych, chodników, parkingów, zatok

Czytaj dalej

Przetarg nieograniczony na usługi kompleksowego sprzątania-utrzymania czystości i porządku w budynkach oraz na terenie zewnętrznym nieruchomości, świadczone w przypadku nieobecności podmiotów świadczących w/w usługi dla Zamawiającego

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Górnik” w Katowicach, informuje, iż w wyniku przeprowadzonego przetargu  nieograniczonego  na usługi kompleksowego sprzątania – utrzymania czystości i

Czytaj dalej

Przetarg nieograniczony na: 1. usługe utrzymania i pielęgnacje zieleni 2. usługę odśnieżania 3.usługę kompleksowego sprzątania w budynkach i na terenie zewn. w przypadku nieobecności podmiotów świadczących dla Zamawiającego w/w usługę

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Górnik” w Katowicach informuje, iż  przetarg nieograniczony na 1.Usługę utrzymania i pielęgnacji zieleni w zasobach mieszkaniowych Spółdzielni Mieszkaniowej

Czytaj dalej