Przetarg nieograniczony na odśnieżanie chodników i ciągów komunikacyjnych oraz posypywaniu ich piaskiem lub innymi dopuszczalnymi przepisami środkami, w celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkowników, w soboty i dni ustawowo wolne od pracy oraz w inne dni pisemnie wskazane przez Zamawiającego.

Katowice, dnia 20.09.2019 r. ZAWIADOMIENIE o przetargu nieograniczonym Spółdzielnia Mieszkaniowa „Górnik” w Katowicach ul. Mikołowska 125A ogłasza przetarg nieograniczony na:

Czytaj dalej

Przetarg na remont polegający na zabudowie przeciwpożarowych wyłączników prądu w budynkach mieszkalnych przy ul. Słonecznej 65, 67, 69, 74, 76 /ADM Słoneczna/, ul. Brynowskiej 43, ul. Ligockiej 2, 4, 6 /ADM Centrum/, ul. Ondraszka 11, 19 /ADM Załęże/ w Katowicach

Katowice, 20 września 2019 r. ZAWIADOMIENIE o przetargu nieograniczonym Spółdzielnia Mieszkaniowa „GÓRNIK” w  Katowicach, ul. Mikołowska 125 a ogłasza przetarg

Czytaj dalej

Przetarg nieograniczony na opracowanie projektów budowlano – wykonawczych na rewitalizację planu zagospodarowania terenu osiedla „Słoneczna” w Katowicach w granicach administrowanych przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Górnik” w Katowicach zgodnie ze specyfikacją techniczną.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Górnik” w Katowicach informuje, że na nw zadanie przetarg został unieważniony. Katowice, 12 sierpnia 2019 r. ZAWIADOMIENIE o

Czytaj dalej

Przetarg nieograniczony na wymianę poziomej instalacji c.o. w budynku mieszkalnym przy ul. Armii Krajowej 21ab w Katowicach zgodnie z projektem techniczny i przedmiarem robót oraz wymianą rozdzielaczy c.o. w budynku przy ul. Traktorzystów 30 w Katowicach zgodnie z przedmiarem robót.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Górnik” w Katowicach, informuje że przetarg na nw zadanie wygrała firma: Spółdzielnia Pracy INWESTPROJEKT-KATOWICE z siedziba w Świętochłowicach.

Czytaj dalej