Przetarg nieograniczony na remont polegający na wymianie zaworów podpionowych centralnego ogrzewania na zawory samoregulujące zgodnie z dokumentacją projektową w budynkach mieszkalnych przy ul. Gdańskiej 20, 22, ul. Zadole 44, 44a, 44b w Katowicach.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Górnik” w Katowicach, informuje że na nw. zadanie wygrała firma: Spółdzielnia Pracy INWESTPROJEKT – Katowice z siedzibą w Świętochłowicach. Katowice, 20 luty 2020 r. ZAWIADOMIENIE o przetargu

Czytaj dalej

Przetarg nieograniczony na dostosowanie klatki schodowej i korytarzy do aktualnych wymagań p.poż w zakresie wymiany drzwi wejściowych na korytarzu na stalowe EI 30 Sm z samozamykaczem i możliwością podłączenia instalacji dzwonkowej wraz z robotami towarzyszącymi w oparciu o projekt w budynku mieszkalnym przy ul. Ondraszka 11 w Katowicach.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Górnik” w Katowicach, informuje że przetarg na nw. zadanie został unieważniony. Katowice, 7 luty 2020 r. ZAWIADOMIENIE o

Czytaj dalej

Przetarg na wykonanie dokumentacji projektowej odprowadzenia ścieków sanitarnych z budynków przy ul. W. Pola 11, Mikołowskiej 119, 125a, 129 oraz drenażu opaskowego przy ścianie północno -wschodniej budynku przy ul. Mikołowskiej 125a w Katowicach.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Górnik” w Katowicach , informuje że przetarg na nw. zadanie został unieważniony. Katowice, 13 stycznia 2020 r. ZAWIADOMIENIE o

Czytaj dalej

Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego zlokalizowanego przy ul. Słonecznej 81-81g w Katowicach, wraz z demontażem, transportem i utylizacją płyt acekolowych, zgodnie z przedmiarami robót, projektem budowlanym, decyzją RDOŚ, opinią ornitologiczną i chiropterologiczną.

23 grudnia 2019 r. ZAWIADOMIENIE o przetargu nieograniczonym Spółdzielnia Mieszkaniowa „Górnik” w Katowicach ul. Mikołowska  125A ogłasza przetarg nieograniczony na

Czytaj dalej

Przetarg nieograniczony na wykonanie usługi odśnieżania dróg osiedlowych, chodników, parkingów, zatok postojowych oraz dojazdów do garaży i śmietników oraz posypywania piaskiem na terenie Administracji Centrum i Słoneczna w zasobach mieszkaniowych Spółdzielni Mieszkaniowej „Górnik” w Katowicach

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Górnik” w Katowicach, informuje że przetarg na nw. zadanie został unieważniony. Katowice, dnia 25.11.2019   ZAWIADOMIENIE o przetargu nieograniczonym Spółdzielnia

Czytaj dalej