Odpady wielkogabarytowe

W dniu 26.02.2014r. Rada Miasta Katowice podjęła uchwałę NR XL VI/1087/1 dotyczącą rozszerzenia zakresu wykonywanych usług dla mieszkańców m. in. o odbiór odpadów wielkogabarytowych.

Co to są odpady wielkogabarytowe? Otóż, odpady wielkogabarytowe to odpady komunalne powstające w naszych domach, które ze względu na duże rozmiary lub wagę nie mieszczą się w standardowych kontenerach na śmieci.

Do tej grupy odpadów zaliczamy: stoły, krzesła szafy, tapczany, łóżka, fotele, dywany, materace, pierzyny, rowery, zabawki dużych rozmiarów itp.

Od maja 2014r. odpady wielkogabarytowe  odbierane są przez MPGK dwa razy w miesiącu,  z określonych punktów lub placyków gospodarczych wskazanych przez zarządców nieruchomości. Terminy wywozu odpadów wielkogabarytowych można znaleźć w zamieszczonym poniżej harmonogramie wywozu poszczególnych rodzajów odpadów.

Odbiór odpadów wielkogabarytowych przez MPGK realizowany jest w ramach obowiązującej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Zgodnie z w/w uchwałą pomiędzy odbiorami odpadów zarządca nieruchomości (Spółdzielnia) jest zobowiązany zapewnić czystość i porządek w miejscu ich gromadzenia.

Prosimy więc o przestrzeganie określonych w harmonogramie terminów wywozu i wyznaczonych przez Spółdzielnię miejsc składowania odpadów wielkogabarytowych. Wystawienie ich w innym dniu lub miejscu nakłada na Spółdzielnię obowiązek ich usunięcia i co za tym idzie ponoszenia dodatkowych kosztów, które będą miały wpływ na opłaty eksploatacyjne za mieszkania.
Ponadto przypominamy, że do odpadów wielkogabarytowych nie należą: wszelkiego rodzaju części budowlane i sanitarne takie jak deski drewniane, belki, panele, ramy okienne, drzwi, płoty, wanny, umywalki, muszle toaletowe lub spłuczki, grzejniki, płytki, rolety jak również części samochodowe, motorowery, kosiarki spalinowe, odpady remontowe, odpady ogrodowe, worki na śmieci lub kartony z odpadami domowymi.

Do odpadów wielkogabarytowych nie zalicza się: zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, który należy oddać do punktów zbiórki tego typu odpadów lub do sklepu, w którym nowy sprzęt był kupowany (obowiązuje zasada jeden za jeden, przy czym sprzęt musi być tego samego rodzaju).

HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW PRZEZ MPGK

Ponadto bezpłatnie odpady wielkogabarytowe mieszkańcy Katowic mogą  samodzielnie przekazać do Gminnych Punktów Zbierania Odpadów.

W Katowicach od 1 lipca 2014 roku funkcjonują 4 punkty mieszczące się przy:

  • Obroki 140    telefon  32 35 87 600
  • Milowickiej 7   telefon  32 35 87 671
  • Bankowej 10   telefon  32 25 97 362
  • ul .Zaopusta 70    telefon   668 654 659

Punkty czynne są:

  • poniedziałek, środa, czwartek, piątek w godz. 600 – 1700
  • wtorek w godz.  900 – 2000
  • sobota w godz. 800 – 1300.

garbage-933108_1920