Opłaty związane z wydawaniem dokumentów i czynności prawnych.

„Informujemy, iż Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Górnik” w Katowicach przyjęła Uchwałą nr 42/2017 w dniu 20.11.2017 r. nowy „Regulamin ustalania wysokości opłat od czynności prawnych i faktycznych oraz w związku z wydawaniem dokumentów dla potrzeb członków i innych osób w Spółdzielni„. Regulamin dostępny jest w zakładce „Akty Prawne ( Regulamin ustalenia wysokości opłat …)”,który obowiązuje od dnia 01.01.2018 r.
Wpłat z tytułu wydania dokumentów należy dokonywać na konto bankowe nr: 60 1160 2202 0000 0000 4465 4935.”