Opłaty związane z wydawaniem dokumentów i czynności prawnych.

„Informujemy, iż Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Górnik” w Katowicach Uchwałą nr 9/2019 w dniu 18.03.2019 r. dokonała zmiany „Regulaminu ustalania wysokości opłat od czynności prawnych i faktycznych oraz w związku z wydawaniem dokumentów dla potrzeb członków i innych osób w Spółdzielni„. Regulamin dostępny jest w zakładce „Akty Prawne ( Regulamin ustalenia wysokości opłat …)”
Wpłat z tytułu wydania dokumentów należy dokonywać na konto bankowe nr: 60 1160 2202 0000 0000 4465 4935.”