Komunikat – regulacja opłat

Szanowni Państwo,

W niedługim czasie ( do 30-06-2017 r) otrzymacie Państwo indywidualnie do skrzynek pocztowych informację o regulacji opłat eksploatacyjnych w 2017 r., obowiązujących od 01-10-2017 r.  Pragniemy przypomnieć, że zgodnie z obowiązująca ustawą o spółdzielniach mieszkaniowych ( art. 4 ) wymagane jest aby obowiązki finansowe określone w granicach kosztów funkcjonowania spółdzielni oraz zasady non profit uwzględniały zasadę zindywidualizowania opłat eksploatacyjnych w zależności od konkretnego lokalu w danej nieruchomości. ( art. 4 ust 4¹  u.s.m). . Zatem zgodnie z prowadzona w spółdzielni ewidencją kosztów i przychodów, indywidualnie dla każdej nieruchomości oddzielnie, w zależności od ich specyfiki tych nieruchomości regulacja opłat obejmuje zarówno obniżenie opłat jak też niestety ich podwyższenie w odniesieniu do tych nieruchomości, gdzie przychody nie pokryły kosztów eksploatacji i utrzymania części wspólnych.

Wskazać należy, że w  związku z podziałem nadwyżki bilansowej, który pomniejszać będzie opłaty eksploatacyjne dla członków spółdzielni dopiero w roku 2018 r. , poprzez sfinansowanie nadwyżką niezbędnych do poniesienia planowanych kosztów na ten rok, w 2017 r nastąpiło zrównanie opłat dla członków i osób nie będących członków spółdzielni w zakresie określonym art. 4 u.s.m.  W wyniku wystąpienie różnicy pomiędzy kosztami poniesionymi, a przychodami konieczna jest korekta opłat zgodnie z wynikiem, jaki wygenerowała dana nieruchomość ( obniżka lub podwyżka opłat). w celu osiągniecia równowagi pomiędzy naliczanymi opłatami , a ponoszonymi kosztami.

Z satysfakcją informujemy, że dla niżej wymienionych nieruchomości w wyniku rozliczenia naliczonych przychodów z poniesionymi kosztami odnotowują zarówno dla członków jak i nie członków spadek opłat:

Osiedle Centrum:

Lisieckiego 4,6, 7-11, 8-10-12, 14-16-18, 25-25a,27-31,33-33a,35-39,  Kominka 2, 7,  Kubiny, 3,5, 7 Pola 2,4, 9, 11, 13, 27,29 ,77-85,87-95, Mikołowska 37,39,39a,b,c. , 102-102a-d,104-110,112-116,113, 119,  129, Adamskiego 14,14a,  Gawliny 2,4,  Fliegera 3, 5, 7, 11, 4,6,8,10, 14, 16,18, Dworska 11d-e, f-g,13 b-c, 17-19, Brynowska 43, 45,51, 51a-51b, 51d, 53a-55-55a, 56-58, 57a,63, Gallusa 4,5, 6, Ligocka5, 5a, 7,  7a,7b , Leśnego Potoku 30 32, 32a, Piękna 49-59, 50-64, Modrzejewska 6-8, Drzymały 7, Szeligiewicza  8-14, 4, Podchorążych 11-13, Raciborska 40, Strzelecka 11-15, 17, Fliegera 12, Gallusa 13,13a,13b

Osiedle Kokociniec:

Kijowska 47, 49, 51, Krucza 24, Płochy 2,

Osiedle Zadole:

Bronisławy 29a-b, Bromboszcza 1, 2,3, 7, Piotrowicka 45-47-49, Gdańska 14,16,18,20, Zadole 44, 44a, Harcerska 4-4a, Gdańska 22, Zadole 44b

Osiedle Rolna:

Rolna 49 a-b, 53a-b, 51, 55,57,61, Grzyśki 1-11, 2, 4-4a, 13b, 15a,b,c, 17 , Wodospady 54-66a,

Adwentowicza 17, Kłodnicka 68-74, 80, Ligocka 88-90,88a-90a,88b-90b, Hetmańska 20, 22-2436

Kredytowa 15, 17

Osiedle Słoneczna:

Akacjowa 1-3-5, 2-4, 6, 8, Dębowa 4, Złota 15, 5a, 41a-43a-45a,35-39, Sportowa 36,36ab, Ściegiennego 43a-g, Słoneczna 81 a-g,83a-g, 65,67,69,71,73,75,77, 74,76,78

Osiedle Załęże:

Gliwicka 218a-d,220 a-d, 222 a-d, Janasa 3a,7a,15a, Ondraszka 11,19

Natomiast nieruchomości , które w wyniku rozliczenia przychodów z kosztami obciążającymi mieszkańców zgodnie z art. 4 u.s.m odnotowują podwyżkę opłat dla członków spółdzielni i obniżkę dla osób nie będących członkami spółdzielni:

Osiedle Centrum:

Rochowiaka 20 ab, Ligocka 2,4,4a,6

Osiedle Kokociniec:

Mała 25, Radomska 11

Osiedle Zadole:

Armii Krajowej 21,21ab, Koszalińska 37, Traktorzystów 30, Małopolska 32-34, Wileńska 35-37

Osiedle Rolna:

Tomasza 6-8

Osiedle Słoneczna:

Dobra 2,4, Widok 4,6,8,8a, Ściegiennego 49d

Osiedle Załęże:

Skrzeka 2-2a,4-4a

Należy zwrócić uwagę, że członkowie Spółdzielni zamieszkujący nieruchomości przynależne do tej grupy będą korzystali  w 2018 roku z dobrodziejstwa nadwyżki bilansowej uzyskanej w roku  2016, a podzielonej przez Walne Zgromadzenie w maju br. Natomiast osoby nie będące członkami Spółdzielni będą musiały pokryć  pełne koszty utrzymania tych nieruchomości w 2018 roku zgodnie z art. 4 us.sm. Wpłynie to na wysokość opłat, z korzyścią dla członków Spółdzielni.

Niestety niedobór naliczonych przychodów nad poniesionymi kosztami wynikających ze specyfiki nieruchomości oraz zakresu prac związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości stwarza konieczność podniesienia opłat zarówno dla członków jak i osób nie będących  członkami Spółdzielni w nieruchomościach:

Osiedle Centrum:

Gallusa 14a-b-c, Piękna 9,11,  Różana 9, Brynowska 51c

Osiedle Kokociniec:

Panewnicka 335,335a,337-367, Kijowska 2,4,653,55 , Płochy 4,5, Radomska 9

Osiedle Słoneczna:

Ściegiennego 49 b

Osiedle Zadole:

Noskowskiego 10, Armii Krajowej 25, Jeżynowa 6,8,10, Malinowa 17,19,21,23,25,27,29,31 , Małopolska 22,24,26 , Borówkowa 3,5,7,9,11,13

Osiedle Załęże:

Wyplera 7 bcd , 7efg ,7hi,7kl,9abc,9de,9fgh

W odniesieniu do nieruchomości- Strzelecka 19 czasowo wstrzymano regulację opłat. Mieszkańcy tej nieruchomości zostaną powiadomieni o regulacji odrębnym komunikatem.