OD LIPCA NOWE ZASADY SEGREGACJI ODPADÓW

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 29.12.2016r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów,  od 1 lipca br. na terenie całego kraju będą obowiązywały nowe zasady segregacji śmieci w podziale na cztery frakcje.

Do czterech kontenerów będą trafiały:

  • szkło – pojemnik zielony (z możliwością rozdzielenie na szkło bezbarwne – biały i szkło kolorowe – zielony),
  • papier – pojemnik niebieski
  • tworzywa sztuczne i metale – pojemnik żółty,
  • odpady podlegające biodegradacji – pojemnik brązowy.

Od momentu wejścia w życie przepisów (tj. od 01.07.2017r.) samorządy będą miały 6 miesięcy na dostosowanie i opisanie pojemników, tak by ułatwić mieszkańcom segregację. Odpady to cenne surowce, dlatego też w interesie nas wszystkich jest, aby jak najwięcej było ich odzyskiwanych i poddawanych recyklingowi.

Ponadto przy segregacji należy bezwzględnie pamiętać o odpadach niebezpiecznych (zużyte baterie i akumulatory, przeterminowane lekarstwa, zużyte świetlówki, odpady po chemikaliach, zużyty sprzęt RTV i AGD), które należy oddać w specjalnie wyznaczonych punktach w sklepach i aptekach a także w Gminnych Punktach Zbierania Odpadów.

Wszystko to, czego nie można odzyskać w procesie recyklingu, z wyłączeniem odpadów niebezpiecznych, wyrzucamy do pojemnika z odpadami zmieszanymi.

Przepisy dotyczące odpadów wielkogabarytowych i poremontowych pozostają bez zmian.