SKRZYNKI NA LISTY NA BUDYNKACH ADMINISTRACJI.

SKRZYNKI NA LISTY NA BUDYNKACH ADMINISTRACJI.

Zasoby Spółdzielni położone są w różnych dzielnicach miasta co stwarza szeregu osobom, z uwagi na znaczne odległości od siedziby Zarządu Spółdzielni, trudności w załatwianiu spraw związanych z zamieszkaniem w Spółdzielni.

W celu poprawy komunikacji z mieszkańcami Zarząd Spółdzielni postanowił zamontować, na zewnątrz budynku przed drzwiami wejściowymi do siedziby Administracji Osiedla, zamykane skrzynki na listy, do których mieszkańcy będą mogli wrzucać kierowane do Spółdzielni pisma we wszystkich sprawach związanych z zamieszkaniem w Spółdzielni.

Jednocześnie zaznaczamy, że rozpatrywane będą tylko pisma opatrzone danymi osoby kierującej pismo ( nazwisko, imię, adres) i przez nią podpisane.

Skrzynki zostały zamontowane na budynkach Administracji:

  • „Centrum” – ul. W. Pola 10

  • „Kokociniec” – ul. Nad Strumieniem 3

  • „Rolna” – ul. Grzyśki 14

  • „Słoneczna” – ul. Słoneczna 54C

  • „Zadole” – ul. Zadole 37

  • „Załęże” – ul. Gliwicka 224