Aktualizacja

1. Termomodernizacja wraz z demontażem i unieszkodliwieniem płyt azbestowych z elewacji w 3 budynkach Ondraszka 11, 19 i Janasa 7a o wartości 4 185 000,00 zł zrealizowana w latach 2013 – 2014 przy wsparciu finansowym WFOŚiGW w Katowicach.
2. Termomodernizacja budynków zlokalizowanych w Katowicach przy ul. Brynowskiej 51, Brynowskiej 51C, Brynowskiej 51D, Brynowskiej 53A – 55A i Wodospady 54 – 66A wraz z demontażem, transportem i unieszkodliwieniem odpadów zawierających azbest o wartości 2.961.920 zł zrealizowana w latach 2013 – 2015 przy wsparciu finansowym WFOŚiGW w Katowicach
3. Termomodernizacja budynków mieszkalnych przy ulicy W. Pola 9, W. Pola 11, W. Pola 13 w Katowicach o wartości 2.495.189 zł zrealizowana w latach 2011 – 2016 przy wsparciu finansowym WFOŚiGW w Katowicach
4. Termomodernizacja budynków mieszkalnych przy ulicy Fliegera 4-6-8 w Katowicach o wartości 955.505 zł zrealizowana w latach 2011 – 2016 przy wsparciu finansowym WFOŚiGW w Katowicach.
5. Modernizacja systemu ciepłowniczego zasilanego z grupowej SWC w Katowicach przy ul. Woźniczki montaż kompaktowej grupowej SWC, modernizacja niskoparametrowej sieci osiedlowej centralnego ogrzewania, modernizacja węzłów przyłączeniowych w 10 budynkach: Brynowska 43, 45, 47-49, Brynowska 56-68, Dworska 17-19, Dworska 13B-C, 11D-E, 11F-g oraz modernizacja węzłów przyłączeniowych i instalacji centralnego ogrzewania w 4 budynkach: Brynowska 53A-55A, 51D, 51C i 51 o wartości 1 180 000,00 zł zrealizowana w latach 2016 – 2017 przy wsparciu finansowym WFOŚiGW w Katowicach.
6. Termomodernizacja wraz z robotami towarzyszącymi w budynku mieszkalnym wielorodzinnym zlokalizowanym przy ul. Fliegera 10 w Katowicach o wartości 402 900,00 zł zrealizowana w roku 2017 przy wsparciu finansowym WFOŚiGW w Katowicach.
7. Termomodernizacja budynków mieszkalnych, zlokalizowanych w Katowicach przy ul. Wyplera 7 b-c,d, 7 e-f, 7 g-h-i, 7 k-l, 9 a-b-c i 9 d-e o wartości 3 669 254,93 zł zrealizowana w latach 2014-2018 przy wsparciu finansowym WFOŚiGW w Katowicach.
8. Termomodernizacja budynków wielorodzinnych położonych przy ul. W. Pola 2 i W. Pola 4 w Katowicach o wartości 3 126 814,00 zł zrealizowana w latach 2014-2018 przy wsparciu finansowym WFOŚiGW w Katowicach.