Plan remontów na rok 2018.

PLAN REMONTÓW NA ROK 2018
Rodzaj funduszu Lokalizacja Zakres rzeczowy robót Termin realizacji (kwartał)
I II III IV
ADM ZAŁĘŻE
P Janasa 3a, Janasa 15a remont balkonów x x x x
P Janasa 7a, Ondraszka 11,19 roboty towarzyszące remontowi instalacji c.o., po wykonanej termomodernizacji budynku   x x  
D Ondraszka 11 wymiana kabiny i napędu x x x x
T Janasa 7a, Ondraszka 11,19 opracowanie wniosków dotyczących pozyskiwania środków pomocowych na realizację zadań -WFOŚiGW / POIiŚ na remont instalacji centralnego ogrzewania x x x x
P Janasa 3a, 7a, 15a Ondraszka 11,19 roboty na instalacji c.o., (między innymi :likwidacja grzejników w korytarzach i kl. schodowych, zabudowa zaworów termostatycznych na grzejnikach w pomieszczeniach wspólnych i kl. schodowych) x x
P Janasa 15a roboty murarskie na dachu polegające na wzmocnieniu podparcia płyty dachowej x x
P Wyplera 7bcd, 7ef, 7ghi, 7kl, 9abc, 9de, 9fgh uszczelnienie przewodów kominowych, założenie nasad kominowych x x
ADM SŁONECZNA
P Widok 4 kompleksowy remont dachu polegający na wymianie poszycia dachowego (papa termozgrzewalna) wraz z obróbkami blacharskimi ogniomurów i głowic kominowych i wymianą rur spustowych x x
P Złota 5A kompleksowy remont dachu polegający na wymianie poszycia dachowego (papa termozgrzewalna) wraz z obróbkami blacharskimi ogniomurów i głowic kominowych x x
P Akacjowa 6 kompleksowy remont dachu polegający na wymianie poszycia dachowego (papa termozgrzewalna) wraz z obróbkami blacharskimi ogniomurów i głowic kominowych i wymianą rur spustowych x x
P Złota 35-39 remont instalacji domofonowych x x
P Złota 41a-45a remont instalacji domofonowych x x
P Słoneczna 81-G podniesienie poręczy balustrady na korytarzach ostanich pięter x x
P Słoneczna 83-G podniesienie poręczy balustrady na korytarzach ostanich pięter x x
P Słoneczna 83-G kompleksowy remont dachów na segmentach 83B i 83G polegający na wymianie poszycia dachowego (papa termozgrzewalna) wraz z obróbkami blacharskimi ogniomurów i głowic kominowych x x
P Ściegiennego 43-G podniesienie poręczy balustrady na korytarzach ostanich pięter x x
T Ściegiennego 43-43g opracowanie audytu energetycznego x x x x
T Ściegiennego 43-43g opracowanie wniosków dotyczących pozyskiwania środków pomocowych na realizację zadań -WFOŚiGW / POIiŚ x x x x
T Ściegiennego 43-43g kompleksowa termomodernizacja wraz z robotami towarzyszącymi, wykonanie opini ornitologicznej, uzyskanie decyzji RDOŚ , wyposażenie w budki dla ptaków, opinia z wykonania zaleceń x x x x
T Ściegiennego 43-43g sprawowanie nadzoru autorskiego x x x x
T Ściegiennego 43-43g remont systemów domofonowych polegających na wymianie kaset wraz z wymianą ich lokalizacji, elektroniki i zasilaczy x x x x
T Ściegiennego 43-43g projekt i realizacja remontu instalacji c.o. po termomodernizacji ETAP I x x x x
T Słoneczna 83-83g opracowanie dokumentacji projektowej niezbędnej do przeprowadzenia termomodernizacji budynku, audyt energetyczny x x x x
T Słoneczna 83-83g wykonanie opini ornitologicznej, uzyskanie decyzji RDOŚ , wyposażenie w budki dla ptaków, opinia  z wykonania zaleceń x x x x
T Słoneczna 83-83g projekt remontu instalacji c.o. po termomodernizacji x x x x
P Słoneczna 65 dostosowanie instalacji wodnej do wymagań p.poż. x x
P kompleksowy remont dachu wraz z częściową naprawą głowic kominowych x x
P Słoneczna 69 kompleksowy remont dachu wraz z częściową naprawą głowic kominowych x x
D Słoneczna 65 wymiana dźwigów (szt.2) x x x x
P Słoneczna 74 kompleksowy remont dachu wraz częściową naprawą głowic kominowych x x
ADM ROLNA
P Kłodnicka 68-74 PT modernizacja wejść do budynku (4 klatki) – dot. schodów i drzwi wejściowych x x
P Rolna 49,a,b, Rolna 51,                  Rolna 53,a,b rewitalizacja terenu zielonego w tym: wymiana nawierzchni chodników i miejsc parkingowych x x
P Kredytowa 15 wymiana nasad kominowych na zbiorczych przewodach spalinowych x
P Kredytowa 15 remont elektrycznej tablicy administracyjnej wraz z wymianą SZR* x
P Hetmańska 20 remont klatki schodowej i korytarzy z malowaniem, uporządkowaniem instalacji teletechnicznych i wymiany opraw na ledowe x x
P Hetmańska 22-24 remont klatki schodowej i korytarzy z malowaniem, uporządkowaniem instalacji teletechnicznych i wymiany opraw na ledowe x x
P Grzyśki 15a i c remont instalacji domofonowej x x
T Tomasza 6-8 naprawa ocieplenia ściany szczytowej budynku mieszkalnego x x x x
P Adwentowicza 17 remont elektrycznej tablicy administracyjnej wraz z wymianą SZR* x x
P Ligocka 88,a,b -Ligocka 90,a,b remont schodów zewnętrznych x x
P Hetmańska 36 remont klatki schodowej i korytarzy z malowaniem, uporządkowaniem instalacji teletechnicznych i wymiany opraw na ledowe, ułożenie płytek gresowych x x
P Grzyśki 1-11 remont instalacji odgromowej x
P Kredytowa 17 wymiana nasad kominowych na zbiorczych przewodach spalinowych x
P Kłodnicka 68-74 przebudowa schodów zewnętrznych z wymianą drzwi wejściowych do czterech klatek schodowych x
ADM ZADOLE
P Koszalińska 37 wymiana drzwi na przeciwpożarowe x x
P Koszalińska 37 remont schodów zewnętrznych x x
P Koszalińska 37 uporządkowanie kabli przed malowaniem x x
P Koszalińska 37 malowanie klatki schodowej x x
P Koszalińska 37 remont tablic WZL x
P Traktorzystów 30 remont schodów zewnętrznych x x
P Piotrowicka 45-47-49 wymiana pionów wod-kan + uziemienie x
P Bromboszcza 1-3
P Gdańska 18-20 wymiana drzwi na przeciwpożarowe x x
P Gdańska 18-20 wymiana oświetlenia na ledy x x
P Gdańska 18-20 obudowa miejsc składowanych gabarytów x x
P Zadole 44b wymiana drzwi na przeciwpożarowe x x
P Gdańska 22 wymiana oświetlenia na ledy x x
P Gdańska 22,              Zadole 44b obudowa miejsc składowanych gabarytów x x
P Zadole 44 wymiana drzwi na przeciwpożarowe x x
P Zadole 44 remont chodnika x x
P Zadole 44a wymiana drzwi na przeciwpożarowe x x
P Gdańska 14 remont kominów x x
P Gdańska 14,16 wymiana drzwi na przeciwpożarowe x x
P Gdańska 14,16 wymiana oświetlenia na ledy x x
P Gdańska 14,16 obudowa miejsc składowanych gabarytów x x
ADM KOKOCINIEC
P Panewnicka 335 i a kompleksowy remont części balkonów wg PT wraz z wymianą parapetów zewnętrznych i naprawą obróbek blacharskich na ogniomurze x x x
P Panewnicka 335 i a remont kominów ponad dachem wraz
z dociepleniem (wszystkie klatki)
x x
P Panewnicka 337-339 remont kominów ponad dachem wraz
z dociepleniem (wszystkie klatki)
x x
P Panewnicka 341 i a remont kominów ponad dachem wraz
z dociepleniem (wszystkie klatki)
x x
P Kijowska 53 wymiana głównych tablic elektrycznych x x
P Płochy 5 wymiana pionów kanalizacji sanitarnej (pozostałe 12 pionów) x x
D Kijowska 53 wymiana dźwigów (szt.2) x x x x
P Kijowska 47 remont cokołu przyziemia oraz opaski wokół budynku x x
P Kijowska 49 remont pokrycia dachowego x x
P Mała 25 remont posadzki głównego korytarza piwnicznego wraz z położeniem nowych płytek i malowaniem ścian x x
P Mała 25 malowanie ścian klatki schodowej na poziomie górnych suszarni wraz z naprawą tynku x x
P Mała 25 odnowienie pomieszczenia głównej komory zsypowej wraz z malowaniem x x
P Radomska 9 wymiana pionów kanalizacji sanitarnej (pozostałe 5 pionów) w 3 pionach mieszkań x x
P Krucza 24 remont polegający na wykonaniu hydroizolacji części fundamentów budynku wraz z drenażem terenu x x
P Krucza 24 remont posadzki głównego korytarza piwnicznego wraz z położeniem nowych płytek i malowaniem ścian x x
ADM CENTRUM
P Lisieckiego 14-16-18 remont kominów x x x
P Lisieckiego 8,12 remont instalacji domofonowej x x x x
P Kominka 2 remont muru oporowego wraz z wykonaniem dokumentacji projektowej x x x
P Ligocka 2-6 wykonanie obrzeży piaskownicy x x
P Ligocka 2 wykonanie kanału tele.-tech. przed malowaniem klatki schodowej x
P Ligocka 2 roboty towarzyszące prostowaniu (+kanalizacja zew.i wew.) x x x x
P Ligocka 6 wymiana opraw oświetlenia klatki schodowej (wkłady ledowe), porządkowanie instalacji elektrycznej oświetlenia piwnicy – ganki x x x x
D Ligocka 4a wymiana dźwigów (szt. 2) x x x x
T Ligocka 4a opracowanie audytu energetycznego x x x x
T Ligocka 4a opracowanie wniosków dotyczących pozyskiwania środków pomocowych na realizację zadań -WFOŚiGW / POIiŚ x x x x
T Ligocka 4a kompleksowe ocieplenie wraz z robotami towarzyszącymi, wykonanie opinii ornitologicznej, uzyskanie decyzji RDOŚ , wyposażenie w budki dla ptaków, opinia z wykonania zaleceń x x x x
T Ligocka 4a sprawowanie nadzoru autorskiego x x x x
T Ligocka 4a remont systemów domofonowych polegających na wymianie kaset wraz z wymianą ich lokalizacji, elektroniki i zasilaczy x x x x
T Ligocka 4a remont  instalacji c.o. po termomodernizacji Etap I x x x x
T Ligocka 6 opracowanie dokumentacji projektowej niezbędnej do przeprowadzenia termomodernizacji budynku, audyt energetyczny x x x x
T Ligocka 6 wykonanie opinii ornitologicznej, uzyskanie decyzji RDOŚ , wyposażenie w budki dla ptaków, opinia  z wykonania zaleceń x x x x
T Ligocka 6 projekt remontu instalacji c.o. po termomodernizacji x x x x
P Gallusa 14-c remont instalacji domofonowej x x x x
P Gallusa 14-c wymiana instalacji poziomej wodnej oraz pionów wod-kan wraz z wykonaniem instalacji wyrównawczej x x x x
P Drzymały 7 kompleksowy remont dachu +kominy i właz x x x
P Drzymały 7 remont instalacji domofonowej x x x x
P Drzymały 7 wymiana linek odciągających masztu antenowego x x x x
P Podchorążych 11-13 kompleksowy remont dachu +kominy x x x
P Podchorążych 11-13 wymiana drzwi do piwnicy i maszynowni na drzwi p.poż. (4 szt.) x x x x
P Szeligiewicza 8-14, Podchorążych 11-13 remont zadaszeń wejść do budynku x x x
P Szeligiewicza 12 wymiana kamionki zsypu (5 p.) x x x x
P Szeligiewicza 4 remont zadaszeń wejść do budynku x x x
P Raciborska 40 remont odspojonych tynków na elewacji budynku ( 6 szt.) x x
D Lisieckiego 4 wymiana napędów x x x x
P Strzelecka  13-15 remont instalacji domofonowej x x x x
P Lisieckiego 7 wymiana linek odciągających masztu antenowego x x x x
P Kubiny 5 wymiana pionów wod-kan wraz z wykonaniem instalacji wyrównawczej x x x x
P Kubiny 3 wymiana pionów wod-kan wraz z wykonaniem instalacji wyrównawczej x x x x
D Fliegera 12 wymiana koła ciernego i lin x x x x
T Fliegera 12 opracowanie projektu budowlanego wraz z realizacją, prace dotyczą : wymiany poziomów instalacji c.o., c.w.u. i cyrkulacji, wymiany sieci c.o. niskoparametrowej oraz sieci c.w.u. i cyrkulacji znajdującej się między budynkami, układów pomiarowych c.o., c.w.u. i cyrkulacji w poszczególnych budynkach wraz z telemetrią, automatycznych zaworów równoważących podpionowych w wymienionych budynkach., opracowanie wniosków dotyczących pozyskiwania środków pomocowych na realizację zadań -WFOŚiGW / POIiŚ x x x x
D Fliegera 12 remont budynku hydroforu x x x
P Fliegera 16 montaż systemu oddymiania x x x x
P Fliegera 14 wymiana linek odciągających masztu antenowego x x x x
T Fliegera 14 opracowanie projektu budowlanego wraz z realizacją, prace dotyczą : wymiany poziomów instalacji c.o., c.w.u. i cyrkulacji, wymiany sieci c.o. niskoparametrowej oraz sieci c.w.u. i cyrkulacji znajdującej się między budynkami, układów pomiarowych c.o., c.w.u. i cyrkulacji w poszczególnych budynkach wraz z telemetrią, automatycznych zaworów równoważących podpionowych w wymienionych budynkach., opracowanie wniosków dotyczących pozyskiwania środków pomocowych na realizację zadań -WFOŚiGW / POIiŚ x x x x
T Fliegera 16 x x x x
P Fliegera 18 kompleksowy remont dachu x x x
D Fliegera 18 wymiana silnika i lin x x x x
T Fliegera 18 opracowanie wniosków dotyczących pozyskiwania środków pomocowych na realizację zadań -WFOŚiGW / POIiŚ, opracowanie projektu budowlanego wraz z realizacją, prace dotyczą : wymiany poziomów instalacji c.o., c.w.u. i cyrkulacji, wymiany sieci c.o. niskoparametrowej oraz sieci c.w.u. i cyrkulacji znajdującej się między budynkami, układów pomiarowych c.o., c.w.u. i cyrkulacji w poszczególnych budynkach wraz z telemetrią, automatycznych zaworów równoważących podpionowych w wymienionych budynkach. x x x x
T Fliegera 10 x x x x
T Fliegera 11 x x x x
T Fliegera 3 x x x x
T Fliegera 5-7-9 x x x x
P Pola 9 remont studni kanalizacyjnej przy chodniku pomiędzy budynkami 9 i 13 x x
P Mikołowska 119 wymiana kamionki zsypu 2-3 p. x x x x
P Mikołowska 119 remont studni kanalizacyjnej przy chodniku – parking od strony Zarządu x x
T Mikołowska 113, 119, 129 opracowanie dokumentacji projektowej niezbędnej do przeprowadzenia głębokiej termomodernizacji budynku, audyt energetyczny, wykonanie opini ornitologicznej i uzyskanie decyzji RDOŚ x x x
D Brynowska 57a wymiana falownika x x x x
P Brynowska 43 wymiana poziomej instalacji wodnej z wykonaniem instalacji wyrównawczej x x x x
P Brynowska 43 budowa wspólnych pionów i poziomów teletechnicznych x x x x
P Brynowska 43 wymiana opraw oświetlenia klatki schodowej x x x x
P Brynowska 43 roboty towarzyszące prostowaniu (+kanalizacja zew.i wew.) x x x
P Ligocka 7 wymiana opraw oświetlenia klatki schodowej na ledowe z czujką ruchu x x x x
P Ligocka 7B kompeksowy remont dachu x x x
P Pola 29 wymiana instalacji poziomej wodnej oraz pionów wod-kan wraz z wykonaniem instalacji wyrównawczej x x x x
P Pola 29 wykonanie odwodnienia terenu przed garażami x x
P Gallusa 6 kompleksowy remont dachu +kominy x x x
P Leśnego Potoku 30 częściowy remont dachu x x x
P Leśnego Potoku 30 wymiana linek odciągających masztu antenowego x x x x
P Piękna 50-64 wykonanie projektu na wyprowadzenie liczników gazu na klatkę schodową wraz z pozwoleniem budowlanym x x x x
P Piękna 49-55, Piękna 57-59 kompleksowy remont płyt balkonowych x x
P Mikołowska 112-116 wymiana słupów oświetleniowych  (3 szt.) x x x
P Mikołowska 113 częściowa wymiana kamionki zsypu (parter, I p., V p., VII p.) wraz robotami towarzyszącymi x x x
P Leśnego Potoku 32, 32a częściowy remont dachu x x x
P Leśnego Potoku 32, 32a wymiana linek odciągających masztu antenowego x x x x
P Leśnego Potoku 32 wymiana pionów wod-kan wraz z wykonaniem instalacji wyrównawczej x x x x
P Dworska 11 FG wymiana pionów wod-kan wraz z wykonaniem instalacji wyrównawczej x x x x
P Dworska 11 FG wymiana pionów wod-kan wraz z wymianą pionów łazienkowych instalacji c.o. z grzejnikami x x
P Dworska 11 FG wyprowadzenie instalacji gazowej na klatkę i plombowaniem liczników /z projektem i pozwoleniem na budowę/ x x x x
P Dworska 13 BC wykonanie zabudowy gazomierzy na klatkach schodowych x x x
P fundusz remontowy podstawowy
T fundusz remontowy termomodernizacyjny
D fundusz remontowy dźwigów