Pomóż poszkodowanym przez górnicze tragedie – Przekaż 1% podatku

Fundacja Rodzin Górniczych prowadzi działalność pomocową od 1997 roku. Jest organizacją pożytku publicznego od 2004 roku – Nr KRS 0000127003. Nie prowadzi działalności gospodarczej. Finansowana jest ze składek i darowizn od firm i osób prywatnych oraz odliczeń 1% należnego podatku.
Dzięki wsparciu i solidarności środowiska górniczego Fundacja mogła rozwinąć zakres udzielanej pomocy. Oprócz wdów i sierot po górnikach, którzy zginęli na kopalniach, obecnie Fundacja wspiera też górników poszkodowanych w wypadkach przy pracy, wymagających specjalistycznego leczenia i rehabilitacji. Poprzez system zapomóg Fundacja wspiera będące w trudnej sytuacji zdrowotnej i materialnej rodziny górnicze. Stypendia są wsparciem dla uczącej się dzieci i młodzieży. Fundacja pomaga też poprzez dofinansowania wyjazdów i zabiegów rehabilitacyjnych, zakupu sprzętu rehabilitacyjnego, zabiegów operacyjnych, wyjazdów edukacyjno-wypoczynkowych dla sierot.
W zasięgu bezpośredniej pomocy jest około 5 tysięcy osób. „Od początku pomoc naszą kierowaliśmy głównie do rodzin, którymi wstrząsnęły górnicze tragedie, starając się im pomóc w codziennym bycie i w ułożeniu przyszłości. Główną troską otoczyliśmy więc osierocone dzieci, gdyż uznaliśmy, że po śmierci ojca zawsze najbardziej poszkodowane są dzieci i im przede wszystkim powinniśmy zapewnić dostatni byt, właściwe warunki do zdobycia pożądanego wykształcenia i godziwy wypoczynek. Innym, bardzo istotnym aspektem działalności Fundacji, który dynamicznie się rozwija jest zdrowie, a właściwie jego poprawa. Zarówno wdowy, obarczone często ponad miarę trudem utrzymania rodziny, jak i poszkodowani w wypadkach w pracy górnicy, a także niepełnosprawni nasi podopieczni wymagają, aby otoczyć ich opieką i pomóc w ratowaniu zdrowia, a często środki finansowe którymi dysponują na wiele w tym zakresie nie pozwalają.” – komentuje Prezes Fundacji Ryszard Wyględacz Bardzo ważnym źródłem finansowania Fundacji są odpisy 1% podatku. Chcąc ułatwić podatnikom rozliczenie rocznych zeznań podatkowych Fundacja zdecydowała o pozyskaniu także w tym roku programu do rozliczania PIT, który automatycznie przekazuje 1% podatku na rzecz Fundacji Rodzin Górniczych lub jej podopiecznych. Program dostępny jest na stronie Fundacji www.fundacjafrg.pl. Pomoc można przekazać na cele statutowe Fundacji lub na wybranego podopiecznego, któremu przekazane zostaną zebrane środki. Na stronie Fundacji Rodzin Górniczych (www.fundacjafrg.pl) dostępna jest prezentacja podopiecznych, którzy wymagają wsparcia w leczeniu, rehabilitacji czy też sfinansowaniu zabiegów medycznych nie objętych finansowaniem NFZ. Aby wesprzeć FRG należy wypełnić odpowiednie pola w swoim arkuszu PIT. W przypadku formularza PIT-37 w rubryce 137 należy wpisać Nr KRS 0000127003. W rubryce 138 kwotę wynikającą z przemnożenia o 1% kwoty znajdującej się w rubryce 126. Osoby osiągające wyłącznie dochody z tytułu renty bądź emerytury wypełniają tylko jednostronicowe oświadczenie o przekazaniu 1% podatku – formularz PIT-OP. Aby Urząd Skarbowy udostępnił Państwa imię, nazwisko i adres do wiadomości Fundacji należy zaznaczyć w formularzu – Wyrażam zgodę.
„Mamy nadzieję, że będziemy mogli dalej kontynuować naszą misję – niosąc pomoc dla rodzin górniczych. Prosimy naszą Brać górniczą o solidarność i wsparcie. Działamy dla Was.”- apeluje Prezes Fundacji Ryszard Wyględacz.
I Ty możesz pomóc – Przekaż 1% podatku – na podopiecznych Fundacji Rodzin Górniczych.