Uregulowanie zasad korzystania z przylegających do poszczególnych budynków mieszkalnych terenów zewnętrznych.

Umowa dzierzawy info
Wzór umowy dzierżawy