INFORMACJA W SPRAWIE ANKIETY DOTYCZĄCEJ ROZLICZANIA KOSZTÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIA

Katowice, 05.10.2018

Uwaga Mieszkańcy

Ważna informacja ws. ankiety na temat rozliczania kosztów centralnego ogrzewania, dotycząca przyjmowania zgłoszeń Kandydatów do Komisji Społecznej

 

W nawiązaniu do wcześniejszych informacji i działań związanych z ankietą na temat wyboru metody rozliczania kosztów centralnego ogrzewania, która stosowana będzie od sezonu grzewczego 2019/2020, zachęcamy Państwa do zgłaszania się do pracy w Komisji Społecznej. Zadaniem Komisji będzie nadzorowanie przebiegu głosowania oraz podsumowanie wyników ankiety.

Swoje kandydatury mogą Państwo zgłaszać w administracjach osiedlowych, w godzinach urzędowania, poprzez:

 • wypełnienie formularza zgłoszenia,
 • podpisanie oświadczenie o ochronie danych osobowych, oraz
 • okazanie dokumentu tożsamości.
Członkiem Komisji Społecznej może zostać osoba, która zadeklarowała swoje uczestnictwo i posiada minimum jeden z następujących tytułów  prawnych do lokalu mieszkalnego:
 • spółdzielcze (lokatorskie lub własnościowe) prawo do lokalu,
 • prawo odrębnej własności lokalu,
 • zawartą ze Spółdzielnią umowę najmu.

Zgłoszenia Kandydatów przyjmowane będą w terminie do 22.10.2018r.

 • Administracja wyda zgłaszającym się Kandydatom kopię formularza zgłoszenia z potwierdzeniem daty wpływu.
 • Do 24.10.2018r. dokumentacja procesu naboru Kandydatów zostanie przekazana do Zarządu Spółdzielni, w celu zweryfikowania tytułu prawnego do lokalu.
 • Po zakończeniu weryfikacji, na najbliższym posiedzeniu Zarząd powoła poszczególne Komisje Społeczne i ogłosi termin pierwszego zebrania Komisji.
 • Jednocześnie Zarząd upoważni Członków Komisji do przetwarzania danych osobowych.
 • Podczas pierwszego zebrania każda Komisja Społeczna, w głosowaniu, wyłoni swojego przewodniczącego.
 • Informacja o powołaniu Komisji Społecznej, wraz z jej składem, zamieszczona zostanie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Administracji, w siedzibie Zarządu oraz na stronie internetowej Spółdzielni.
 • Instrukcja dotycząca wyłonienia Komisji Społecznej i przeprowadzenia ankiety, dostępna jest w siedzibie Zarządu Spółdzielni, administracjach osiedlowych oraz na stronie internetowej SM „Górnik”.
 • Głosowanie odbędzie się w terminie od 12.11.2018r. do 03.12.2018r.
 • O lokalizacji urn do głosowania zostaną Państwo powiadomieni odrębnym ogłoszeniem, w terminie późniejszym.

Zarząd SM „Górnik”

Załącznik – Instrukcja dotycząca wyłonienia Komisji Społecznej i przeprowadzenia ankiety wyboru metody rozliczania kosztów c.o.

 

INFORMACJA W SPRAWIE ANKIETY DOTYCZĄCEJ ROZLICZANIA KOSZTÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIA – 28.09.2018

SZANOWNI MIESZKAŃCY, W NAWIĄZANIU DO WCZEŚNIEJSZYCH USTALEŃ I DZIAŁAŃ DOTYCZĄCYCH DOKONANIA PRZEZ PAŃSTWA WYBORU METODY ROZLICZANIA KOSZTÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIA, KTÓRĄ SPÓŁDZIELNIA MIAŁABY STOSOWAĆ W NAJBLIŻSZYCH LATACH, INFORMUJEMY, ŻE ANKIETA W TEJ SPRAWIE ORAZ STOSOWNA INSTRUKCJA SĄ W KOŃCOWEJ FAZIE OPRACOWYWANIA I NIEBAWEM ROZPOCZNIE SIĘ PROCES NABORU CHĘTNYCH DO PRACY W KOMISJACH SPOŁECZNYCH, MAJĄCYCH ZA ZADANIE NADZOROWANIE I PODSUMOWANIE WYNIKÓW ANKIETOWANIA.
PRZY SPOSOBNOŚCI PRAGNIEMY PRZYPOMNIEĆ PAŃSTWU, ŻE SEZON GRZEWCZY 2018/2019, CZYLI TEN KTÓRY WŁAŚNIE SIĘ ROZPOCZĄŁ, ROZLICZANY BĘDZIE W OPARCIU O PODZIELNIKI KOSZTÓW ZNAJDUJĄCE SIĘ OBECNIE W PAŃSTWA MIESZKANIACH. ANKIETA ZAŚ POSŁUŻY ZARZĄDOWI JAKO PODSTAWA DO WDROŻENIA PAŃSTWA DECYZJI DOTYCZĄCYCH METODY ROZLICZANIA, KTÓRA ZASTOSOWANA ZOSTANIE W POSZCZEGÓLNYCH NIERUCHOMOŚCIACH OD SEZONU GRZEWCZEGO 2019/2020 POCZĄWSZY.
O KOLEJNYCH ETAPACH PROCESU BADANIA PAŃSTWA OPINII W TEJ TAK WRAŻLIWEJ SPOŁECZNIE KWESTII BĘDĄ PAŃSTWO INFORMOWANI NA BIEŻĄCO, POPRZEZ KOLEJNE OGŁOSZENIA W BUDYNKACH I NA STRONIE INTERNETOWEJ SPÓŁDZIELNI.
Z POWAŻANIEM,
ZARZĄD SM GÓRNIK