Lista członków Komisji Społecznej

 

Katowice, dnia 29.11.2018

Szanowni Mieszkańcy,

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Górnik w Katowicach pragnie Państwa poinformować, że ukonstytuowały się Komisje Społeczne, których zadaniem jest przeliczenie ankiet dotyczących wyboru jednego z dwóch zaproponowanych sposobów rozliczania kosztów centralnego ogrzewania.

Poniżej prezentujemy składy Komisji na poszczególnych administracjach osiedli:

 

Osiedle Słoneczna

1.      Wojciech Paluch (przewodniczący)

2.      Janusz Mierzwa

3.      Norbert Wybraniec

4.      Dariusz Grajewski

Osiedle Zadole

1.      Henryk Bobola (przewodniczący)

2.      Barbara Osicka

3.      Krzysztof Podgajny

4.      Grażyna Witek

Osiedle Centrum

1.       Stanisław Cebula (przewodniczący)

2.       Renata Sarna (wiceprzewodniczący)

3.       Halina Marek (sekretarz)

4.       Alfred Matula

5.       Jadwiga Józef

6.       Rufin Mrozek

7.       Sławomir Pietrzyk

8.       Robert Wójcik

9.       Jan Nowakowski

10.   Anna Szymańska

11.   Bogusława Stankiewicz

12.   Kazimiera Kapełka

13.   Antoni Olearnik

Osiedle Załęże

1.      Eliza Sępowicz-Pląder (przewodnicząca)

2.      Piotr Grobarczyk

3.      Witold Wyganowski

4.      Cecylia Rzychoń

5.      Janusz Skutela

6.      Janina Feliks

7.      Kinga Koj

8.      Jan Sakowski

9.      Bernard Bartkowiak

10.  Lucjan Chachurski

Osiedle Rolna

1.      Urszula Mirek (przewodnicząca)

2.      Henryk Nykiel

3.      Eleonora Pilawska

4.      Jerzy Bula

Osiedle Kokociniec

1.      Włodzimierz Zielosko (przewodniczący)

2.      Beata Kapica-Zając

3.      Andrzej Grabowski

4.      Aleksander Bąk

 

 

 

Z poważaniem

 

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Górnik

w Katowicach