Awaria wodociągowa – ul. Płochy 4, Os. Kokociniec

Katowickie Wodociągi SA informują, że dniu dzisiejszym tj. 22.02.2019  r. przystępują do usuwania awarii przy ul. Płochy 4 w Katowicach. 
W celu bliższych informacji proszę kontaktować się z mistrzem - tel. 795 134 003.