WYNIKI ANKIETY W SPRAWIE WYBORU METODY ROZLICZANIA KOSZTÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIA PRZEPROWADZONEJ W BUDYNKACH MIESZKANIOWYCH SM „GÓRNIK”

W

Szanowni Państwo, podstawowym celem przeprowadzenia ankiety w sprawie wyboru metody rozliczania kosztów centralnego ogrzewania było poznanie opinii naszych Mieszkańców w tym temacie.

Wyniki ankiety kształtują się następująco :

administracjailość ankietowanych
węzłów CO
ilość węzłów, które wybrały metodę
rozliczania
kosztów CO w oparciu o podzielniki
ilość węzłów, które wybrały metodę
rozliczania
kosztów CO w oparciu o m2 powierzchni grzewczej
ilość węzłów CO, w których wystąpiła taka sama ilość głosów
za obydwiema metodami
SŁONECZNA 39 36 2 1
ZADOLE 14 14 0 0
CENTRUM 57 57 0 0
ZAŁĘŻE 8 7 1 0
ROLNA 28 28 0 0
KOKOCINIEC 30 26 2 2
RAZEM: 176 168 5 3

Rozliczanie w oparciu o m² powierzchni grzewczej wybrali Mieszkańcy nw. budynków/węzłów cieplnych :

  • ul. Akacjowej 3,
  • ul. Słonecznej 78,
  • ul. Skrzeka 2-2a,
  • ul. Panewnicka 337 – 337a
  • ul. Panewnicka 343 – 343a
  • ul. Kijowska 49.

W nw. budynkach/węzłach cieplnych ze względu na sytuację, w której wystąpiła taka sama ilość głosów za obydwiema metodami ankieta przeprowadzona zostanie ponownie, a o jej wynikach poinformujemy w terminie późniejszym:

  • ul. Złotej 5a,
  • ul. Panewnickiej 349 – 349a,
  • ul. Panewnickiej 353 – 355.

W pozostałych budynkach/węzłach cieplnych Mieszkańcy opowiedzieli się za utrzymaniem dotychczasowej metody rozliczania kosztów centralnego ogrzewania tj. w oparciu o wskazania podzielników kosztów.

Zgodnie ze wskazaniami naszych Mieszkańców Zarząd, za akceptacją Rady Nadzorczej, rozpoczął procedurę zmierzającą do wyłonienia, w konkursie, firmy zewnętrznej na montaż i rozliczanie kosztów ciepła w oparciu o podzielniki dla budynków, w których wyniki ankiety na to wskazują.

Pragniemy podziękować wszystkim mieszkańcom za wzięcie udziału w ankiecie jak również Członkom Spółdzielni, którzy podjęli się pracy w Komisjach Społecznych.