Informacja o awarii

W związku z awarią na sieci ciepłowniczej informujemy, iż od dnia 09.04.2019 godz. 14:00 do dnia 10.04.2019 godz. 15:00 nastąpi przerwa w dostawie energii na potrzeby centralnego ogrzewania do Panstwa obiektów:

(01/00464) Krucza 24, Katowice;

Jednocześnie TAURON Ciepło sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmiany decyzji w zakresie terminu wykonania w/w prac. O ewentualnej zmianie terminu powiadomimy Państwa odrębną korespondencją.

Informacje dotyczące awarii dostępne pod nr 993 (czynne całą dobę, połączenia stacjonarne bez opłat) oraz pod numerem 32 258 47 73.
Dodatkowo w Biurze Obsługi Klienta od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 15:00, pod numerami telefonów 32 663 82 21 oraz
32 663 82 17.

Przepraszamy za powstałe z tego tytułu utrudnienia.
Na Państwa obiektach nastąpi przerwa w dostawie energii cieplej. Szczegółowe informacje dostępne poprzez wybrane kanały komunikacji (eBOK,mail) lub pod nr 993.