Awaria wody

 W ZWIĄZKU Z USZKODZENIEM PODCZAS ROBÓT BUDOWLANYCH SIECI HYDROFOROWEJ NASTĄPIŁA PRZERWA W DOSTAWIE ZIMNEJ
I CIEPŁEJ WODY DO MIESZKAŃ PRZY
Fliegera 12, 14, 16, 18.

PLANOWANY TERMIN USUNIĘCIA AWARII :

środa 10.04.2019 r.,  godz. 15:00