ZAWIADOMIENIE O WALNYM ZGROMADZENIU CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „GÓRNIK” W KATOWICACH ODBYWANYM W CZĘŚCIACH W 2019 R.

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Górnik” w Katowicach, zgodnie z § 65 ust. 1 Statutu Spółdzielni, zwołuje Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Górnik” w Katowicach, które odbędzie się w częściach. Do każdej części zaliczono Członków posiadających prawa do lokali w nieruchomościach położonych w obrębie działania poszczególnych Administracji Osiedla i tak:

 •  I część odbędzie się w dniu 11.06.2019 r. o godz. 17°° na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego, aula nr 8 przy ul. Bankowej 11b, w Katowicach i obejmie swoim zasięgiem Członków posiadających prawa do lokali w nieruchomościach położonych w obrębie:
  – Administracji Osiedla „Centrum”,
 •  II część odbędzie się w dniu 12.06.2019 r. o godz. 17°° na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego, aula nr 8 przy ul. Bankowej 11b, w Katowicach i obejmie swoim zasięgiem Członków posiadających prawa do lokali w nieruchomościach położonych w obrębie:
  – Administracji Osiedla „Kokociniec”,
  – Administracji Osiedla „Zadole”,
  – Administracji Osiedla „Rolna”,
 •  III część odbędzie się w dniu 13.06.2019 r. o godz. 17°° na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego, aula nr 8 przy ul. Bankowej 11b, w Katowicach i obejmie swoim zasięgiem Członków posiadających prawa do lokali w nieruchomościach położonych w obrębie:
  – Administracji Osiedla „Słoneczna”,
  – Administracji Osiedla „Załęże”.

Komplet informacji w zakładce „WALNE ZGROMADZENIE”