WAŻNA INFORMACJA WS. POWTÓRNEJ ANKIETY NA TEMAT ROZLICZENIA KOSZTÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIA, W WĘZŁACH GDZIE WYSTĄPIŁA TAKA SAMA ILOŚĆ GŁOSÓW ZA OBYDWIEMA METODAMI W PIERWSZYM GŁOSOWANIU

W nawiązaniu do wcześniejszych informacji i działań związanych z przeprowadzeniem powtórnej ankiety na temat wyboru metody rozliczania kosztów centralnego ogrzewania, która stosowana będzie od sezonu grzewczego 2019/2020, informujemy szanownych państwa, że po przeliczeniu oddanych głosów wyniki kształtują się następująco:

– w węźle Złota 5A wybrano metodę rozliczania kosztów centralnego ogrzewania w oparciu o podzielniki kosztów ciepła,

– w węźle Panewnicka 353,355 wybrano metodę rozliczania kosztów centralnego ogrzewania w oparciu o podzielniki kosztów ciepła,

– w węźle Panewnicka 349, 349A wybrano metodę rozliczania kosztów centralnego ogrzewania w oparciu o m2 powierzchni grzewczej.

Pragniemy podziękować wszystkim mieszkańcom za wzięcie udziału w ankiecie jak również Członkom Spółdzielni, którzy podjęli się pracy w Komisjach Społecznych.

Ankieta dotycząca systemu rozliczania kosztów CO w SM „Górnik”