Awaria

Dotyczy: Zakłóceń w dostawie ciepła
W związku z awarią w źródle ciepła informujemy, iż
od dnia 04.06.2019 godz. 08:30 do dnia 04.06.2019 godz. 11:30
mogą nastąpić zakłócenia w dostawie energii cieplnej do obiektów:

(01/00177) Pola Wincentego 10, Katowice;
(01/00174) Pola Wincentego 2 ,4, Katowice;
(01/00175) Pola Wincentego 2, Katowice;
(01/00176) Pola Wincentego 4, Katowice;


O ewentualnych zmianach dotyczących powyższego terminu poinformujemy Państwa bezzwłocznie.