ROZSTRZYGNIĘTO PRZETARG NA WYMIANĘ ELEKTRONICZNYCH PODZIELNIKÓW KOSZTÓW

Szanowni  Mieszkańcy

W środę 5 czerwca 2019 roku Komisja Przetargowa rozstrzygnęła przetarg nieograniczony na „wymianę elektronicznych podzielników kosztów centralnego ogrzewania oraz świadczenie usług w zakresie rozliczania kosztów zużytej energii cieplnej …” i zarekomendowała Zarządowi Spółdzielni zawarcie stosownych umów z firmą: Spółdzielnia Pracy „INWESTPROJEKT-KATOWICE” z siedzibą w Świętochłowicach, przy ul. Bieszczadzkiej 9.

Zarząd, zgodnie z rekomendacją Komisji, podjął uchwałę o wyborze firmy INWESTPROJEKT.

Proces wymiany podzielników rozpocznie się niezwłocznie po podpisaniu umów i będzie realizowany do końca października 2019 roku. Szczegółowe harmonogramy prac zostaną z wyprzedzeniem umieszczone na tablicach ogłoszeń w Państwa budynkach.

                                                                                          Zarząd Spółdzielni