Dotyczy dyżuru członków Zarządu

W związku z obradami Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Górnik” informujemy o odwołaniu dyżurów dla mieszkańców administracji „Kokociniec” i „Załęże” w dniu 13.06.2019 r.