KOMUNIKAT DOT. WYMIANY PODZIELNIKÓW KOSZTÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIA

Szanowni Państwo,

niniejszym informujemy, iż w chwili obecnej w zasobach naszej Spółdzielni  prowadzona jest wymiana podzielników kosztów c.o.

Prace wykonywane są przez pracowników „Inwestprojekt-Katowice” na podstawie umowy zawartej ze Spółdzielnią Mieszkaniową „Górnik” w Katowicach.

Zgodnie z zawartą umową wymiana  następuje w dwóch bezpłatnych terminach tj. podstawowy i uzupełniający. Istnieje możliwość ustalenia trzeciego terminu indywidualnego  za dodatkową opłatą.

O dokładnym terminie wymiany informować będziemy ogłoszeniem wywieszonym, z 7-dniowym wyprzedzeniem, na tablicy ogłoszeń w budynku.

Akcja wymiany podzielników trwać będzie do 31.10.2019r.

Prosimy o obecność i umożliwienie łatwego dostępu do grzejników (np. zdjęcie obudowy, odsunięcie mebli itp.)

Dodatkowe informacje można uzyskać w siedzibie Zarządu Spółdzielni przy ul. Mikołowskiej 125a w Zespole ds.  Rozliczania  Mediów lub telefonicznie (32) 251-96-71 do 3 wew. 213 i 214.

UWAGA – Komunikat w sprawie prowadzonej wymiany podzielników (nie dotyczy budynków: Kijowska 49, Panewnicka 337,337a, 343,343a, 349,349a, Akacjowa 3, Słoneczna 78, Skrzeka 2-2a, w których mieszkańcy w drodze przeprowadzonej ankiety wybrali sposób rozliczania kosztów centralnego ogrzewania w oparciu o m² powierzchni grzewczej lokalu)