Wymiana podzielników – drugi termin bezpłatny

Szanowni Państwo,

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Górnik” i Spółdzielnia Pracy „Inwestprojekt-Katowice” uprzejmie informują, że w październiku 2019r. kontynuowany będzie proces wymiany podzielników kosztów centralnego ogrzewania. W tym okresie dla każdego z budynków wyznaczony zostanie drugi bezpłatny termin wymiany.

Szczegółowe informacje, dotyczące daty demontażu starych i montażu nowych podzielników, wywieszone zostaną na tablicach ogłoszeń w Państwa budynkach oraz dostarczone zostaną do skrzynek pocztowych użytkowników lokali, którzy nie udostępnili monterom swojego lokalu w pierwszym terminie.

W przypadku nieudostępnienia lokalu podczas drugiego terminu, po 1 listopada zorganizowany zostanie trzeci (ostatni) odpłatny termin wymiany. Montaż w trzecim terminie realizowany będzie wyłącznie na zlecenie SM ”Górnik”. Prace w terminie trzecim, uzgodnionym przez Wykonawcę z Użytkownikiem, wykonywane będą za dodatkową odpłatnością, na którą w przypadku lokali mieszkalnych składają się:

  • opłata za demontaż podzielnika:         5,40 zł/szt. (brutto),
  • opłata za montaż podzielnika:              5,40 zł/szt. (brutto),
  • opłata za dojazd monterów:                16,20 zł/lokal (brutto),

Powyższe  opłaty doliczone zostaną do rozliczenia kosztów c.o. za sezon 2019/2020

Porównanie ceny podzielnika przedstawia się następująco

  • w pierwszym i drugim terminie koszt wynosi:     32,40 zł/szt. (brutto),
  • w trzecim terminie koszt podzielnika wynosi:     43,20 zł/szt. (brutto),

Prosimy Państwa o obecność w mieszkaniu w wyznaczonym terminie oraz o zapewnienie swobodnego dostępu do grzejników.

UWAGA!

Rezygnacja z montażu podzielników kosztów wiąże się z rozliczeniem mieszkania na podstawie regulaminu SMG. Dla lokali nieopomiarowanych w części kosztów zmiennych rozliczanych według wskazań podzielników kosztów, wyliczone zostanie tzw. „odszkodowanie”, wynikające z mocy zainstalowanych grzejników, taryfy PEC i czasu trwania sezonu grzewczego. Tak obliczony koszt jest zwykle wyższy niż koszt obliczony na podstawie odczytów podzielników, gdyż nie uwzględnia zastosowanych przez użytkownika ewentualnych ograniczeń w poborze ciepła. Z uwagi na specyfikę obliczeń, odmienną dla każdego lokalu, koszt rozliczenia lokalu nieopomiarowanego wynosi 123 zł/(brutto).