Awaria

Dotyczy: przerwy w dostawie energii cieplnej.
W związku z awarią na sieci ciepłowniczej informujemy, iż
od dnia 30.10.2019 godz. 08:00 do dnia 30.10.2019 godz. 20:00
nastąpi przerwa w dostawie energii cieplnej do obiektów:

(02/01968) Akacjowa 6, Katowice;
(02/01969) Akacjowa 8, Katowice;
(02/01978) Złota 5a, Katowice;
(02/01962) Akacjowa 1, Katowice;
(02/01965) Akacjowa 3, Katowice;
(02/01967) Akacjowa 5, Katowice;
(02/01964) Akacjowa 2, Katowice;
(02/01970) Dębowa 4, Katowice;
(02/01979) Złota 15, Katowice;
(02/01966) Akacjowa 4, Katowice;


Jednocześnie TAURON Ciepło sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmiany decyzji w zakresie terminu wykonania w/w prac.
Informacje dotyczące awarii dostępne pod nr 993 (czynne całą dobę, połączenia stacjonarne bez opłat) oraz pod numerem 32 258 47 73.
Dodatkowo w Biurze Obsługi Klienta od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 15:00, pod numerami telefonów 32 663 82 21 oraz 32 663 82 17.

Przepraszamy za powstałe z tego tytułu utrudnienia.