Mamy Naszą Spółdzielczą Gazetę.

„Pod wspólnym dachem”- to tytuł  gazety Spółdzielni Mieszkaniowej „Górnik”, która właśnie się ukazała i w ciągu kilku dni dotrze do wszystkich mieszkańców naszej Spółdzielni.

Tytuł gazety nie jest przypadkowy. Nawiązuje do głównej roli jaka pełni spółdzielnia  chcąc być wspólnym dobrem  i wygodnym oraz bezpiecznym   miejscem do życia dla jej członków.

W pierwszym numerze redakcja apeluje o to, by nasza wspólna gazeta stała się forum wymiany informacji oraz miejscem, gdzie wszyscy bedą mogli się poznać, zaprezentować zarówno bolączki jak i  pomysły na to, aby życie w  spółdzielczej wspólnocie stało się wygodniejsze.

Warto zwrócić uwagę m.in. na teksty dotyczące rozliczeń za centralne ogrzewanie, planowanej akcji montowania wodomierzy, tego jak radzić sobie ze śmieciami czy tez pokazujące w jaki sposób  ciekawie można spędzać czas wolny.

Na razie gazeta „Pod wspólnym dachem” ukazywać się będzie co kwartał, ale gdy wzbudzi zainteresowanie  czytelników i reklamodawców może być wydawana częściej.  Z pewnością  będzie to ważne źródło informacji o tym czym żyje społeczność spółdzielcza.Na naszej stronie internetowej będziemy również zamieszczać  elektroniczne wersje gazety.