Betlejmskie Światło Pokoju dla mieszkańców spółdzielni „GÓRNIK’

Po raz pierwszy 19 grudnia do siedziby Spółdzielni Mieszkaniowej „Górnik” w Katowicach dotarli śląscy harcerze roznoszący po najważniejszych instytucjach w regionie Betlejemskie Światło Pokoju.

Od 29 lat na kilka dni przed świętami Bożego Narodzenia polscy harcerze przekazują ten symboliczny płomień przedstawicielom różnych instytucji podejmujących działania dla poprawy warunków życia mieszkańców kraju i regionów.

19 grudnia 2019r. Komendantka Śląskiej Chorągwi ZHP hm. Anna Peterko i zastępca Komendanta Chorągwi hm. Andrzej Lichota wręczyli ten światowy symbol pokoju i braterstwa oraz pomocy bliźnim na ręce prezesa Mariusza Nawrockiego oraz przewodniczacego Rady Nadzorczej Szczepana Wodnioka dla wszystkich mieszkańców naszej Spółdzielni.

Lampion z niegasnącym światłem umieszczono w holu głównym siedziby Spółdzielni przy ulicy Mikołowskiej 125, a także zaniesiono go do siedzib administracji we wszystkich sześciu osiedlach Spółdzielni tak, by jeszcze przed świętami każdy z blisko 14 tysięcznej rodziny mieszkańców Spółdzielni mógł się nim podzielić.

Ten bożonarodzeniowy zwyczaj zapoczątkowany został przed ponad 30 laty w Austrii i początkowo był częścią bożonarodzeniowych działań charytatywnych na rzecz dzieci niepełnosprawnych oraz osób potrzebujących. Rok później patronat nad akcją objęli skauci austriaccy. Roznosili oni ogień z Betlejem do różnych instytucji – szpitali, sierocińców, urzędów, organizacji społecznych a także miejsc gromadzenia się ludzi. W czasie Bożego Narodzenia stał się on żywym symbolem pokoju, braterstwa, nadziei i miłości i solidarności ludzi.

Sam moment odpalania Światła jest wyjątkowy. Każdego roku dziewczynka lub chłopiec, wybrani z grona dzieci działających charytatywnie, odbierają Światło z Groty Narodzenia Pańskiego w Betlejem. Na czas odpalenia Betlejemskiego Światła Pokoju zawieszane są działania militarne. Nigdy nie zdarzyło się by „Światło” nie wyruszyło z Betlejem w swoją drogę. Ten fenomen czyni z niego swoisty znak pokoju, i symbol pojednania między narodami i zwaśnionymi ludźmi w wielu krajach europejskich.

Tegoroczne Światło wędruje po Polsce pod hasłem „Światło które daje moc…” będące nawiązaniem do słów św. Jana Pawła II skierowanych przed czterdziestu laty do polskich harcerzy na krakowskich Błoniach. Przekazując je mieszkańcom naszej Spółdzielni komendantka Chorągwi Anna Peterko mówiła, że dla harcerzy i ich rodziców w wielu domach to światełko być może stanie się symbolem które wskazuje drogę do życia w zgodzie i życzliwości oraz otwartości na drugiego człowieka.

Odbierając od śląskich harcerzy Betlejemskie Światło Pokoju prezes Mariusz Nawrocki życzył, by idee harcerskie łączyły ludzi przyczyniając się do wzajemnego zrozumienia i szacunku wobec samych siebie, a tym samym także wobec nas wszystkich tak, by znaczenia słów rodzina i wspólny dom nie kończyły się tylko na progu własnego mieszkania.

Związek Harcerstwa Polskiego uczestniczy w betlejemskiej sztafecie od 1991 r. W tym roku 14 grudnia polscy harcerze w Zakopanem odebrali światełko betlejemskie od słowackich skautów. Tego samego dnia zostało przekazane do prawie 400 miejscowości w kraju. Polska jest jednym z ogniw betlejemskiej sztafety. Harcerki i harcerze przekazują Światło dalej na wschód: do Rosji, Litwy, Ukrainy i Białorusi, na zachód do Niemiec, a także na północ do Danii. Dzięki temu w Wigilię Bożego Narodzenia Betlejemskie Światło zapłonie w blisko 30 krajach Europy.