Jak będziemy rozliczać koszty centralnego ogrzewania

Na podstawie wyników ankiety w sprawie wyboru metody rozliczania kosztów centralnego ogrzewania oraz rozstrzygniętego przetargu na wybór firmy świadczącej usługę montażu podzielników i rozliczania kosztów c.o., Spółdzielnia Mieszkaniowa „Górnik” podpisała stosowne umowy z wybraną firmą tj. Spółdzielnią Pracy „Inwestprojekt – Katowice”.

Do końcsa pażdziernika 2019r. zostało zamontowanych 29 752 szt. podzielników w 9 359 mieszkaniach. Mieszkań nieopomiarowanych – nieudostępnionych w I i II terminie jest  417 .

Jeszcze do stycznia 2020r. istnieje możliwość wykonania uzupełniającego montażu, na podstawie wniosku użytkownika wraz ze zgodą na poniesienie następujących opłat, pobieranych jednorazowo przy rozliczeniu kosztów ciepła za okres 2019/2020:

  • koszt podzielnika w wysokości 40,00 zł/szt.(netto) + Vat,
  • koszt demontażu/montażu podzielnika – 10 zł/podzielnik (netto) + Vat,
  • koszt dojazdu – 15 zł/mieszkanie (netto) + Vat.

Koszt ogrzewania za okres od 01.11.2019r. do czasu montażu podzielników zostanie oszacowany na podstawie późniejszych wskazań zamontowanych w lokalu podzielników .

Rezygnacja z montażu podzielników kosztów wiąże się z rozliczeniem lokalu na podstawie Regulaminu rozliczania kosztów zużytej energii cieplnej w budynkach administrowanych przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Górnik” w Katowicach §6 pkt. 8 tj.dla lokali nieopomiarowanych, w części kosztów zmiennych rozliczanych według wskazań podzielników, wyliczone zostanie  odszkodowanie wynikające  z mocy zainstalowanych grzejników, taryfy dostawcy ciepła i czasu trwania sezonu grzewczego. Tak obliczony koszt jest zwykle wyższy, gdyż nie uwzględnia zastosowanych przez użytkownika ewentualnych ograniczeń w poborze ciepła.

Z uwagi na specyfikę obliczeń, wykonywanych przez uprawnionego projektanta instalacji c.o., odmienną dla każdego lokalu, koszt wykonania rozliczenia lokalu nieopomiarowanego wynosi 123 zł (brutto).

Warto wiedzieć:

  • podzielnika bezwzględnie nie zależy zasłaniać meblami, zasłonami, praniem itp., zasłonięcie skutkuje zwiększeniem impulsowania (podzielnik rozpoznaje to jako próbę oszukania urządzenia);
  • podzielnik Ceris, w stosunku do dotychczas stosowanych podzielników szybciej impulsuje – wynika to z większej rozdzielczości urządzenia i większej dokładności wskazań, nie wpływa to na wysokość kosztów – działek (impulsów) będzie więcej, lecz będą tańsze.

               Budynki przy ulicy: Akacjowej 3, Słonecznej 78, Skrzeka 2-2a, Kijowskiej 49 oraz Panewnickiej 337-337a, 343343a, 349-349a są nieopomiarowane. Poniesiony koszt centralnego ogrzewania rozliczany będzie proporcjonalnie do powierzchni lokalu tj. jako następujący iloczyn: Ilość m² powierzchni grzewczej lokalu   ×  średni koszt w rozliczanym węźle wyrażony w zł/m²