Czeka nas wielkie przedsięwzięcie-Niebawem wymiana wodomierzy

Ze względu na wysokie ceny ciepła i wody tematyka związana z opomiarowaniem tych mediów wzbudza spore zainteresowanie, a niejednokrotnie także wielkie emocje. Ponieważ Spółdzielnia kończy właśnie realizację przedsięwzięcia polegającego na wymianie około 30 000 podzielników kosztów centralnego ogrzewania, a jednocześnie przygotowuje się do kolejnego dużego zadania wymiany niemal 20 000 wodomierzy, warto poświęcić tej tematyce nieco uwagi.

Pośród bogatej oferty wodomierzy, działających w oparciu o różne technologie, od pewnego czasu przyglądamy się trzem głównym typom urządzeń, które moglibyśmy zastosować w naszych budynkach.

Pierwszym, a zarazem podstawowym typem wodomierzy, wykorzystywanych przez zarządców budynków wielorodzinnych, są wodomierze skrzydełkowe, czyli takie jakie aktualnie użytkujemy w naszych mieszkaniach.

Wodomierze te wyposaża się obecnie w zewnętrzny moduł radiowy, aby zdalnie (bez wchodzenia do mieszkań) dokonywać odczytów ich wskazań. Gwarantowana trwałość modułu radiowego, czyli jego baterii zasilającej, wynosi 10 lat. Wodomierze, jako urządzenia pomiarowe, w myśl obowiązującego prawa, należy okresowo legalizować –  przypadku wodomierzy skrzydełkowych poprzez ich wymianę na nowe. W trakcie 10 lat ponosimy zatem koszt jednego modułu radiowego i dwóch wodomierzy, powiększony o koszty usług montażowych. Łączny koszt takiego rozwiązania to około 220 do 250 zł na każdy punkt pomiarowy w dziesięcioletnim okresie eksploatacji. Wodomierze wody ciepłej są droższe od tych dla wody zimnej.

Druga możliwość to zastosowanie wodomierzy objętościowych, które cechują się znacząco wyższą dokładnością niż wodomierze skrzydełkowe.

Niestety w ślad za wyższą dokładnością podąża również cena tych urządzeń. Moduł radiowy zwykle jest wbudowany w wodomierz. W celu legalizacji wymienia się tylko mechanizm wodomierza, pozostawiając korpus i moduł radiowy. Koszt takiego wodomierza waha się w granicach od około 175 do 220 złotych, zaś za wymianę „wnętrzności” zapłacić trzeba około 70 – 75 złotych. Wodomierze wody ciepłej są znacząco droższe od tych dla wody zimnej. Łączny koszt w okresie dziesięciu lat wyniesie zatem średnio od 245 do 295 zł.

Trzecia opcja, która z racji wielu zalet bardzo nas zainteresowała, to wodomierze działające w oparciu o technologię ultradźwiękową.

O ile mi wiadomo, dotychczas nikt w Polsce nie zastosował ich na skalę o jakiej mówimy w przypadku naszej Spółdzielni. Ich ceny zaczynają się bowiem od około 550 złotych. Wodomierze ultradźwiękowe posiadają wbudowane moduły radiowe i nie zawierają jakichkolwiek elementów ruchomych. Okres ich eksploatacji może wynosić nawet 12 do 15 lat. Wiele wskazuje na to, że w tym okresie nie wymagałyby żadnej ingerencji serwisu, gdyby nie wymóg legalizacji. Tutaj jednak daje o sobie znać najważniejsza zaleta tego rozwiązania, a mianowicie możliwość skorzystania z legalizacji statystycznej. Innymi słowy, w zależności od liczebności zamontowanej partii jednakowych urządzeń, Okręgowy Urząd Miar wskazuje próbę statystyczną urządzeń, które należy dostarczyć do legalizacji i – jeśli próba spełni określone wymagania – cała partia otrzymuje legalizację. Jest i pewien mankament takiej procedury, ponieważ trzeba ją ponawiać częściej tj. co 3 lata. Za to dla partii o liczebności od 10 000 do 30 000 urządzeń wystarczy wymontować i dostarczyć do legalizacji 240 sztuk. Przez 15 lat należałoby wykonać 4 legalizacje, więc w najgorszym razie będziemy musieli wejść do około tysiąca mieszkań. Ze względu na skalę o jakiej mówimy w naszym przypadku, koszt jednego wodomierza ultradźwiękowego może być zbliżony do kosztu tradycyjnego rozwiązania (tj. 250 złotych), powiększonego o koszt usług legalizacji, co łącznie – jak szacujemy – może zamknąć się kwotą od 320 do 350 złotych w okresie piętnastu lat.

Oczywiście powyższe oszacowania kosztów są orientacyjne a rzeczywiste kwoty zostaną ustalone w postępowaniu przetargowym, które obejmuje możliwość montażu wodomierzy skrzydełkowych i ultradźwiękowych. Na podstawie wykonanych testów odrzucono możliwość zabudowy wodomierzy objętościowych.

Jak zawsze, decyzję o wyborze dostawcy podejmie (w głosowaniu) komisja przetargowa, złożona z kierowników wszystkich administracji, przedstawicieli wszystkich rad osiedli, a także kierownictwa Działu Technicznego i specjalistów branżowych zajmujących się w naszej Spółdzielni instalacjami wod.-kan. Jako obserwatorzy, bez prawa głosu, pracy komisji przyglądają się również Członkowie Rady Nadzorczej i Zarządu Spółdzielni. O terminach i zasadach realizacji wymiany wodomierzy powiadomimy Państwa na łamach naszej gazety, poprzez akcję ogłoszeniową w klatkach schodowych, a w razie potrzeby także indywidualnie.