Nowe zasady selektywnej zbiórki odpadów

Ponieważ w naszej Spółdzielni odbiór odpadów realizowany jest metodą segregacji, oznacza to, że wszyscy mieszkańcy ponoszą odpowiedzialność za jej skuteczność, pod groźbą wnoszenia wyższych opłat. Do skrzynek pocztowych trafiły właśnie ulotki informujące o tym jak prawidłowo segregować odpady.

Zgodnie z decyzją katowickiego samorządu w przypadku zmieszania odpadów lub niewłaściwej ich segregacji miasto ma prawo obciążyć mieszkańców danej nieruchomości wyższą opłatą. Dlatego  w skrzynkach pocztowych  oraz w siedzibach administracji osiedli znalazły się  kolorowe ulotki przypominające  zmodyfikowane i obowiązujące wszystkich zasady selekcji odpadów.Wynika to z konieczności dostosowania zasad do nowego Rozporządzenia Ministra Środowiska (Dz. U. z 2017r. poz. 19).

Ulotka w wersji ektronicznej: http://odpady.katowice.eu/zasady-selektywnej-zbiorki-odpadow/