Bądźmy ostrożni

W związku z otrzymywanymi ostatnio od mieszkańców sygnałami o pojawieniu się na terenie osiedli zarządzanych przez Spółdzielnię osób informujących o organizacji imprez, które nie zostały zgłoszone do Rad Osiedli i nie są zatwierdzone przez Zarząd, prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności.

Prosimy o zwrócenie uwagi na osoby, które nie posiadają idendyfikatorów wydanych przez Spółdzielnię, a chcących się dostać do Państwa mieszkań pod pretekstem przeglądów lub prac technicznych.

O każdej z tych aktywności organizowanej i podejmowanej przez Spółdzielnię zostajecie Państwo w sposób autoryzowany i odpowiednio wcześniej powiadomieni poprzez specjalnie oznaczone  ogłoszenia lub informacje zamieszczone na stronie internetowej lub w naszej spółdzielczej gazecie pt. „Pod wspólnym dachem”.

Przypominamy również, że Spółdzielnia nigdy nie pobiera pieniędzy w gotówce na remonty czy organizowane przez nią imprezy. W przypadkach wątpliwości prosimy o kontakt z pracownikami Administracji lub członkami Zarządu.