Co zrobić podczas awarii w mieszkaniu objętym kwarantanną?

W Spółdzielni Górnik wdrożono specjalną, skonsultowaną z Sanepidem, procedurę związaną z wykonywaniem prac awaryjnych w sytuacji zagrożenia chorobą Covid 19 wywołaną przez koronawirusa.
Zgodnie z nią, gdy wystąpi techniczna awaria należy skontaktować się telefonicznie z kierownikiem administracji osiedlowej i poinformować przede wszystkim o tym,czy osoby przebywające w mieszkaniu objęte są kwarantanną.

Podejmowane będą tylko takie prace, które wymagają szybkiej interwencji (zagrożenie życia,zdrowia, poważne zniszczenia,odcięcia od mediów) lub w opinii kierownika administracji inne wymagające natychmiastowych działań.


W sytuacji, gdy w budynku mieszkalnym (lub klatce) zostanie potwierdzony przypadek zarażenia koronawirusem, cały budynek (lub klatka) i jego mieszkańcy zostaną poddani kwarantannie.
Wówczas wezwani do usunięcia awarii konserwatorzy bezwzględnie muszą być ubrani w kombinezony ochronne, gogle, rękawice gumowe, maski ochronne). W czasie wykonywania prac osoby poddane kwarantannie muszą udać się do innego pomieszczenia pod rygorem nie wykonania prac.
Po zakończeniu usuwania awarii konserwatorzy zdejmują kolejno:
1.kombinezon,
2.maskę,okulary,gogle,
3.rękawice.


Zużyty sprzęt należy włożyć do szczelnego worka plastikowego,umieścić w niedostępnym dla postronnych miejscu i dokonać dezynfekcji.Dokładnie umyć twarz i ręce środkiem odkażającym, mydłem i ciepłą wodą .
Wirus po paru lub parunastu godzinach ginie.Zużyty sprzęt ochronny nie jest odpadem medycznym.Winien zatem być odebrany przez firmę zajmującą się wywozem odpadów komunalnych.

foto: OkoPress