Częstsze mycie i dezynfekcja w Spółdzielni Górnik

W administracjach osiedli odbierane są sygnały  od zaniepokojonych mieszkańców  obawiających się czy  ich klatki schodowe są bezpieczne i nie zagrożone koronawirusem.

Ostatnio na profilu FB mieszkańców osiedla w Ligocie rozgorzała pełna emocji dyskusja jak często i kto powinien myć poręcze, drzwi, przyciski itp. 

Dlatego informujemy, że od pierwszych dni ogłoszenia stanu zagrożenia epidemią nasi pracownicy  wszystkich administracji Spółdzielni Górnik działają w warunkach pełnej mobilizacji tak, aby jak najbardziej zminimalizować zagrożenie. Dozorcy zostali przeszkoleni przez specjalistę do spraw BHP naszej  Spółdzielni. Otrzymali detergenty i  środki dezynfekcji oraz instrukcje co do sposobu ich użycia. Zwiększono częstotliwość i dokładność mycia elementów, których dotykają mieszkańcy tj. domofonów, poręczy, klamek drzwi wejściowych, wnętrz wind, uchwytów szuflad zsypowych itd .

Czuwamy aby narzucony wyższy standard mycia był przez pracowników zachowany. Wprowadzone procedury staramy się na bieżąco weryfikować. Dbamy  jednocześnie o to aby podejmowane działania nie naraziły Państwa na ponoszenie wyższych kosztów związanych np. ze znaczącym wzrostem cen środków czystości i ochrony indywidualnej.

Pomimo nakładu środków i dodatkowego czasu pracowników nie jesteśmy w stanie utrzymać pełnej sterylności w naszych budynkach. To jest po prostu niemożliwe. Pamiętajmy zatem, że każda przechodząca osoba może stwarzać zagrożenie. Pozostańmy w domu, a wyjścia potraktujmy jak coś ostatecznego.

Gdy zaś  widzicie Państwo potrzebę interwencji  przy jakimś nadzwyczajnym zagrożeniu wymagającym interwencji służb technicznych należy bezzwłocznie skontaktować się z kierownikiem odpowiedniej administracji. Nie czekajmy też aż ktoś za nas to zrobi, bo to co dzieje się teraz, to także egzamin dla naszej spółdzielczej wspólnoty i wzajemnej odpowiedzialności. Nie ma sensu przerzucanie się odpowiedzialnością lub czekanie na to, aż ktoś za nas przetrze poręcz czy umyje przycisk windy. 

Apelujemy zatem do Państwa aby korzystając z urządzeń, z którymi mają kontakt inne osoby pamiętać o zaostrzonych obecnie zaleceniach sanitarnych dotyczących mycia rąk, jeżeli to możliwe zalecamy stosowanie rękawiczek jednorazowych lub  małych indywidualnych sprayów do dezynfekcji powierzchni.

Przy okazji przypomnę, że już od tygodnia całkowicie zamknęliśmy place zabaw, piaskownice, siłownie na wolnym powietrzu, odwołaliśmy spotkania Rad Osiedli i inne planowane zgromadzenia. Przygotowaliśmy także bezpieczne procedury interwencji w razie technicznych awarii w mieszkaniach, które mogą być objęte kwarantanną domową. W ogłoszeniach wieszanych na klatkach schodowych oraz na naszej stronie internetowej na bieżąco informujemy o sytuacji panującej wokół nas i o decyzjach podejmowanych w Spółdzielni.

Także członkowie Zarządu Spółdzielni codziennie kontaktując się z kierownikami osiedli reagują bezzwłocznie na pojawiające się problemy I pytania mieszkańców związane z nadzwyczajną sytuacją w jakiej obecnie wszyscy się znaleźliśmy. W tej trudnej sytuacji staramy się podejmować działanie dostosowane do zmieniającej się rzeczywistości zabezpieczające Państwa zdrowie i życie, nienarażające na ponoszenie wysokich nieuzasadnionych kosztów.

Emilia Emilia Wandzik – Jasiok

Z-ca Prezesa Zarządu ds. Eksploatacji

fot: gorzowianin.pl;trójmiasto.pl