Na razie nie będzie koszenia traw

W związku z utrzymującą się od kilku miesięcy suszą oraz oczekiwaniami Mieszkańców Spółdzielnia Mieszkaniowa Górnik odstąpiła od regularnego koszenia trawników wokół nieruchomości należących do Spółdzielni.

Rzadsze wykonywanie koszenia prowadzi do polepszenia warunków w miejskich wyspach ciepła, czyli na terenach gęsto zabudowanych, gdzie występuje deficyt wilgoci. Ograniczone koszenie, oprócz zatrzymania wody, sprawia, że wzrasta różnorodność biologiczna.

 Utrzymywanie wyższej trawy wpływa bowiem na ograniczenie wysuszania gleby i zatrzymuje wodę niezbędną dla wzrostu roślin. Według ekspertów trawa w aglomeracjach miejskich nie tylko powstrzymuje parowanie wody z gleby, ale także pochłania ogromne ilości CO2 (z badań przeprowadzonych w nowojorskim Central Parku wynika, że jest to aż 6 ton rocznie).

   W gęsto zabudowanych skupiskach miejskich występuje szczególny deficyt wilgoci, z powodu którego rośliny nie są w stanie prawidłowo się rozwijać, wiele z nich usycha .Tymczasem wysoka  trawaobniża temperaturę powietrza. Im wyższa, tym zdaniem ekologów lepiej działa. Pomiary przeprowadzone pokazują, że trawnik może być nawet o 30 st. chłodniejszy od asfaltu i o 20 st. od gołej ziemi.

Dlatego od kilku lat w wielu miastach europejskich utrzymuje się moda  na pozostawianie niekoszonych trawników, pozwalając im przeistoczyć się w naturalne, dziko rosnące łąki.

Ale zdaniem przyrodników należy jednak odróżnić profesjonalnie zakładane łąki kwietne, których koszt założenia i utrzymania jest zbliżony do kosztu założenia kwietników roślin jednorocznych, od spontanicznie powstających naturalnych zadarnień, potocznie nazywanych łąkami kwietnymi.

  Całkowite zaniechanie koszenia trawników może spowodować także negatywne skutki jak naturalny wzrost nasion oraz rozprzestrzenianie się najbardziej ekspansywnych gatunków nie tylko roślin zielnych, ale też drzew i krzewów.   Na dzień dzisiejszy dalsze decyzje o koszeniu traw w obiektach należących do naszej Spółdzielni będą więc uzależnione od przyszłych warunków pogo