Apel Związku Spółdzielni Mieszkaniowych o zmiany w przyznawaniu dodatków mieszkaniowych

Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych opublikował treść pisma do  Departamentu Mieszkalnictwa  Ministerstwa Rozwoju wraz z uzyskaną odpowiedzią resortu.

Prezes Związku Jerzy Jankowski zwrócił się z wnioskiem o  skrócenie obowiązkowego 3- miesięcznego okresu obliczenia dochodu  członka gospodarstwa domowego poprzedzający ubieganie się o dodatek mieszkaniowy.

W obliczu kryzysu gospodarczego wywołanego pandemią  i możliwością utraty pracy przez wielu członków spółdzielni mieszkaniowych- czytamy w piśmie prezesa- aby nie dopuścić do tworzenia się zadłużenia w opłatach i w dalszej perspektywie eksmisji, niezbędna jest pomoc w szybszym rozpatrywaniu wniosków osób, które znalazły się w trudnej sytuacji materialnej. Wymagałoby to nowelizacji ustawy o dodatkach mieszkaniowych.

Odpowiedź resortu jest jednak odmowna. Z pisma podpisanego przez  Ewę Chojnicką, zastępcę dyrektora departamentu mieszkalnictwa, wynika, że  obecnie obowiązujące przepisy wystarczająco pozwalają objąć opieką, w postaci dodatków mieszkaniowych, osób znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej uniemożliwiającej im  ponoszenie wydatków związanych z utrzymaniem mieszkania.

Poniżej pełna treść obu pism i stanowisk w tej sprawie