Administracje

Dane teleadresowe Administracji

Administracja Osiedla „Centrum”
ul. Wincentego Pola 10
40 – 596 Katowice
Telefony: 32 251 68 49, 32 25194 15

Administracja Osiedla „Kokociniec”
ul. Nad Strumieniem 3
40 – 772 Katowice
Telefon: 32 252 19 13, 32 252 79 57

Administracja Osiedla „Rolna”
ul. Grzyśki 14
40 – 560 Katowice
Telefon: 32 252 40 95

Administracja Osiedla „Słoneczna
ul. Słoneczna 54c
40 – 136  Katowice
Telefon: 32 258 97 29

Administracja Osiedla „Zadole”
ul. Zadole 37
40 – 719 Katowice
Telefony: 32 252 54 00, 32 252 40 92

Administracja Osiedla „Załęże”
ul. Gliwicka 224
40 – 860 Katowice
Telefon: 32 254 05 97

Klub Spółdzielczy
ul. Fliegera 12
40- 060 Katowice
Telefon: 32 251 58 41