Oferty pracy

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Górnik” w Katowicach Poszukuje kandydata na stanowisko

SPECJALISTY BRANŻOWEGO DS. OGÓLNOBUDOWLANYCH

Miejsce wykonywania pracy

 • Katowice

Niezbędne wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe kierunkowe,
 • uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie bez ograniczeń,
 • znajomość aktów prawnych obowiązujących w spółdzielczości mieszkaniowej,
 • znajomość przepisów prawa budowlanego i przepisów dotyczących procesu inwestycyjnego,
 • minimum 3 letnia praktyka na stanowisku inspektora nadzoru inwestorskiego,
 • znajomość obsługi programu kosztorysowego Norma Pro, i pakietu MS Office,
 • aktualne zaświadczenie o szkoleniu okresowym BHP na stanowisku inżynieryjno – technicznym,
 • posiadanie aktualnego badania lekarskiego stwierdzającego zdolność do wykonywania pracy na wysokości.

Wymagane dokumenty i oświadczenia

 • CV i list motywacyjny,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • zaświadczenie o przynależności do Śląskiej OIIB, opłaceniu ubezpieczenia OC i kserokopia uprawnień do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności konstrukcyjno-budowlanej,
 • kopie świadectw pracy

Od kandydata oczekujemy

 • dyspozycyjności,
 • doświadczenia w realizacji i nadzorowaniu robót budowlanych w tym realizowanych przy wsparciu środków zewnętrznych np. z WFOŚiGW
 • umiejętności pracy w zespole, komunikatywności, samodzielności w podejmowaniu decyzji na zajmowanym stanowisku, kreatywności, umiejętności analitycznego oceniania zdarzeń

Oferty zawierające CV, kserokopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje i praktykę zawodową prosimy składać w kancelarii Spółdzielni – Katowice, ul. Mikołowska 125a w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na stanowisko specjalisty branżowego w SM „Górnik”.

Z kandydatami zostanie przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna. Kandydaci,
którzy zostaną zakwalifikowani – poinformowani będą telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej. Brak takiej informacji równoznaczny będzie z odrzuceniem oferty.