Oferty pracy

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Górnik” w Katowicach Poszukuje kandydata na stanowisko

KIEROWNIK DZIAŁU CZŁONKOWSKO-MIESZKANIOWEGO i ORGANIZACYJNO-SAMORZĄDOWEGO

Miejsce pracy:
 • Katowice

Do zadań pracownika będzie należało:

Wykonywanie całego zakresu prac związanych z prawidłowym funkcjonowaniem działu członkowsko-mieszkaniowego i organizacyjnego-samorządowego oraz obsługą interesantów, w tym m.in:
 1. załatwianie spraw związanych z obrotem lokalami, ścisła współpraca z komornikiem, kancelarią prawną i urzędami w zakresie eksmisji oraz współudział w ich wykonywaniu i odzyskiwaniu lokali,
 2. obsługa terenowo-prawna polegająca na zapewnieniu prawidłowego funkcjonowania działalności Spółdzielni,
 3. prowadzenie spraw związanych z aktualizacją danych Spółdzielni w Rejestrze Sądowym (KRS),
 4. prowadzenie spraw związanych obsługą organizacyjno-techniczną organów samorządowych Spółdzielni – Walnego Zgromadzenia, Rady Nadzorczej i Zarządu Spółdzielni, w tym przygotowywanie projektów uchwał,
 5. opracowywanie i aktualizacja Statutu Spółdzielni przy współpracy z kancelarią prawną oraz opracowywanie regulaminów organów Spółdzielni, projektów aktów wewnętrznych Spółdzielni o charakterze organizacyjno-prawnym takich jak: instrukcje, zarządzenia ich rozdział i bieżąca aktualizacja.

Oczekujemy:

 1. wykształcenie wyższe: preferowany kierunek – prawo lub administracja,
 2. doświadczenie w spółdzielni mieszkaniowej szczególnie w zakresie zagadnień członkowsko-mieszkaniowych i samorządowo-organizacyjnych,
 3. co najmniej 3 letniego stażu pracy na stanowisku kierowniczym lub na stanowisku samodzielnym,
 4. dobrej znajomości ustaw, a w szczególności: Kodeks Cywilny, Prawo spółdzielcze, o spółdzielniach mieszkaniowych, o własności lokali, o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego,
 5. umiejętności budowania i utrzymywania profesjonalnych relacji z osobami na różnych szczeblach organizacji, a także umiejętności zarządzania zespołem,
 6. zaangażowania oraz umiejętności pracy pod presją czasu,
 7. dobrej znajomości pakietu MS Office (Word, Excel);

Oferujemy:

 1. zatrudnienie na podstawie umowy o pracę (w pełnym wymiarze czasu pracy),
 2. pracę na stanowisku dającym możliwość rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji,
 3. przyjazną atmosferę pracy,
 4. interesującą i odpowiedzialną pracę w stabilnej firmie.

Prosimy o złożenie w terminie do dnia 31.05.2019 r. swojej aplikacji (CV) za pośrednictwem poczty, bądź poczty mailowej np@smgornik.katowice.pl:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Spółdzielnia Mieszkaniowa „Górnik” z siedzibą w Katowicach, ul. Mikołowska 125a, zwana dalej AD.
 2. Z inspektorem ochrony danych można się skontaktować pod adresem iod@smgornik.katowice.pl.
 3. Dane osobowe kandydatów będą przetwarzane wyłącznie w celach rekrutacyjnych na podstawie zgody wyrażonej przez wyraźne działanie potwierdzające polegające na zawarciu tych danych w zgłoszeniu aplikacyjnym i przesłaniu ich do administratora. Dane te będą przetwarzane do momentu zakończenia procesu rekrutacji lub wycofania zgody przez osobę.
 4. Dodatkowo, jeżeli kandydat wyrazi odrębną, dobrowolną zgodę, jego dokumenty aplikacyjne będą przetwarzane na potrzeby przyszłych rekrutacji przez okres 1 roku. W tym celu należy zamieścić treść zgody w przesyłanym zgłoszeniu aplikacyjnym: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dostarczonych przeze mnie dokumentach aplikacyjnych przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Górnik” z siedzibą w Katowicach, ul. Mikołowska 125a dla potrzeb przyszłych rekrutacji”.
 5. Jeżeli w dokumentach aplikacyjnych zawarte są szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO konieczna jest zgoda kandydata na ich przetwarzanie, której treść : „Wyrażam zgodę na przetwarzanie szczególnych kategorii danych w rozumieniu art. 9 ust. 1 RODO, załączonych do mojego zgłoszenia na potrzeby procesu rekrutacji. Przyjmuję do wiadomości, iż zgodę mogę wycofać w każdym momencie lecz bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania przed cofnięciem zgody.” należy dołączyć do swojego zgłoszenia.
 6. Wyrażone przez kandydata zgody mogą zostać cofnięte w każdym momencie, bez podawania przyczyny lecz bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania przed cofnięciem zgody.
 7. Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być podmioty realizujące wsparcie techniczne lub organizacyjne dla Administratora na podstawie zawartych umów.
 8. Mają Państwo prawo do:
 • dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 • sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
 • ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 • usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie wynika z obowiązku prawnego lub sprawowania władzy publicznej;
 1. Każda osoba posiada ponadto prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych na niewłaściwe przetwarzanie jej danych.
 2. Podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do udziału w procesie rekrutacji.
 3. Żądania, oświadczenia i wszelką korespondencję dotyczącą danych osobowych należy przesłać w formie pisemnej na podany adres Administratora danych lub e-mailowo pod adresem poczty elektronicznej rodo@smgornik.katowice.pl

Informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami. Otrzymane oferty odrzucone lub pozostawione bez rozpoznania, zostaną zniszczone po zakończeniu postępowania.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Górnik” w Katowicach Poszukuje kandydata na stanowisko

INSPEKTOR W DZIALE KOSZTÓW

Zakres obowiązków

 • księgowanie operacji gospodarczych zgodnie z zakładowym planem kont,
 • sporządzanie zestawień kosztów wg bieżących potrzeb i innych analiz księgowych,
 • rozliczanie kosztów wg odrębnych źródeł finansowania,
 • opracowywanie danych na potrzeby obowiązkowej sprawozdawczości zewnętrznej.

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe, kierunkowe: finanse, księgowość, pokrewne,
 • mile widziane doświadczenie na stanowisku w księgowości,
 • znajomość ustawy o rachunkowości oraz prawa podatkowego
 • znajomość przepisów ustawy o podatku VAT,
 • znajomość programu EXCEL,
 • dobrze rozwinięte umiejętności analityczne,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • chęć podnoszenia kwalifikacji i dalszego rozwoju.

Oferujemy:

 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na czas określony (zastępstwo),
 • zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy (1 etat),
 • pracę na stanowisku dającym możliwość rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji.
 • przyjazną atmosferę pracy.

 

Prosimy o złożenie swojej aplikacji (CV) za pośrednictwem poczty, bądź poczty mailowej np@smgornik.katowice.pl:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Spółdzielnia Mieszkaniowa „Górnik” z siedzibą w Katowicach, ul. Mikołowska 125a, zwana dalej AD.
 2. Z inspektorem ochrony danych można się skontaktować pod adresem iod@smgornik.katowice.pl.
 3. Dane osobowe kandydatów będą przetwarzane wyłącznie w celach rekrutacyjnych na podstawie zgody wyrażonej przez wyraźne działanie potwierdzające polegające na zawarciu tych danych w zgłoszeniu aplikacyjnym i przesłaniu ich do administratora. Dane te będą przetwarzane do momentu zakończenia procesu rekrutacji lub wycofania zgody przez osobę.
 4. Dodatkowo, jeżeli kandydat wyrazi odrębną, dobrowolną zgodę, jego dokumenty aplikacyjne będą przetwarzane na potrzeby przyszłych rekrutacji przez okres 1 roku. W tym celu należy zamieścić treść zgody w przesyłanym zgłoszeniu aplikacyjnym: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dostarczonych przeze mnie dokumentach aplikacyjnych przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Górnik” z siedzibą w Katowicach, ul. Mikołowska 125a dla potrzeb przyszłych rekrutacji”.
 5. Jeżeli w dokumentach aplikacyjnych zawarte są szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO konieczna jest zgoda kandydata na ich przetwarzanie, której treść : „Wyrażam zgodę na przetwarzanie szczególnych kategorii danych w rozumieniu art. 9 ust. 1 RODO, załączonych do mojego zgłoszenia na potrzeby procesu rekrutacji. Przyjmuję do wiadomości, iż zgodę mogę wycofać w każdym momencie lecz bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania przed cofnięciem zgody.” należy dołączyć do swojego zgłoszenia.
 6. Wyrażone przez kandydata zgody mogą zostać cofnięte w każdym momencie, bez podawania przyczyny lecz bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania przed cofnięciem zgody.
 7. Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być podmioty realizujące wsparcie techniczne lub organizacyjne dla Administratora na podstawie zawartych umów.
 8. Mają Państwo prawo do:
 • dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 • sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
 • ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 • usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie wynika z obowiązku prawnego lub sprawowania władzy publicznej;
 1. Każda osoba posiada ponadto prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych na niewłaściwe przetwarzanie jej danych.
 2. Podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do udziału w procesie rekrutacji.
 3. Żądania, oświadczenia i wszelką korespondencję dotyczącą danych osobowych należy przesłać w formie pisemnej na podany adres Administratora danych lub e-mailowo pod adresem poczty elektronicznej rodo@smgornik.katowice.pl

Informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami. Otrzymane oferty odrzucone lub pozostawione bez rozpoznania, zostaną zniszczone po zakończeniu postępowania.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Górnik” w Katowicach Poszukuje kandydata na stanowisko

INSPEKTORA NADZORU DS. OGÓLNOBUDOWLANYCH

Miejsce wykonywania pracy

 • Katowice

Niezbędne wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe kierunkowe lub średnie techniczne
 • uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie bez ograniczeń,
 • znajomość aktów prawnych obowiązujących w spółdzielczości mieszkaniowej,
 • znajomość przepisów prawa budowlanego i przepisów dotyczących procesu inwestycyjnego,
 • minimum 3 letnia praktyka na stanowisku inspektora nadzoru inwestorskiego,
 • znajomość obsługi programu kosztorysowego Norma Pro, i pakietu MS Office,
 • aktualne zaświadczenie o szkoleniu okresowym BHP na stanowisku inżynieryjno – technicznym,
 • posiadanie aktualnego badania lekarskiego stwierdzającego zdolność do wykonywania pracy na wysokości.

Wymagane dokumenty i oświadczenia

 • CV i list motywacyjny,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • zaświadczenie o przynależności do Śląskiej OIIB, opłaceniu ubezpieczenia OC i kserokopia uprawnień do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności konstrukcyjno-budowlanej,
 • kopie świadectw pracy

Od kandydata oczekujemy

 • dyspozycyjności,
 • doświadczenia w realizacji i nadzorowaniu robót budowlanych w tym realizowanych przy wsparciu środków zewnętrznych np. z WFOŚiGW
 • umiejętności pracy w zespole, komunikatywności, samodzielności w podejmowaniu decyzji na zajmowanym stanowisku, kreatywności, umiejętności analitycznego oceniania zdarzeń

Oferty zawierające CV, kserokopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje i praktykę zawodową prosimy składać w kancelarii Spółdzielni – Katowice, ul. Mikołowska 125a wraz z poniższą zgodą:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Górnik” z siedzibą w Katowicach, ul. Mikołowska 125A celem realizacji procesu rekrutacyjnego.

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Spółdzielnia Mieszkaniowa „Górnik” z siedzibą w Katowicach, ul. Mikołowska 125a, zwana dalej AD.

2. Z inspektorem ochrony danych można się skontaktować pod adresem iod@smgornik.katowice.pl.

3. Dane osobowe kandydatów będą przetwarzane wyłącznie w celach rekrutacyjnych na podstawie zgody wyrażonej przez wyraźne działanie potwierdzające polegające na zawarciu tych danych w zgłoszeniu aplikacyjnym i przesłaniu ich do administratora. Dane te będą przetwarzane do momentu zakończenia procesu rekrutacji lub wycofania zgody przez osobę.

4. Dodatkowo, jeżeli kandydat wyrazi odrębną, dobrowolną zgodę, jego dokumenty aplikacyjne będą przetwarzane na potrzeby przyszłych rekrutacji przez okres 1 roku. W tym celu należy zamieścić treść zgody w przesyłanym zgłoszeniu aplikacyjnym: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dostarczonych przeze mnie dokumentach aplikacyjnych przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Górnik” z siedzibą w Katowicach, ul. Mikołowska 125a dla potrzeb przyszłych rekrutacji”.

5. Jeżeli w dokumentach aplikacyjnych zawarte są szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO konieczna jest zgoda kandydata na ich przetwarzanie, której treść : „Wyrażam zgodę na przetwarzanie szczególnych kategorii danych w rozumieniu art. 9 ust. 1 RODO, załączonych do mojego zgłoszenia na potrzeby procesu rekrutacji. Przyjmuję do wiadomości, iż zgodę mogę wycofać w każdym momencie lecz bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania przed cofnięciem zgody.” należy dołączyć do swojego zgłoszenia.

6. Wyrażone przez kandydata zgody mogą zostać cofnięte w każdym momencie, bez podawania przyczyny lecz bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania przed cofnięciem zgody.

7. Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być podmioty realizujące wsparcie techniczne lub organizacyjne dla Administratora na podstawie zawartych umów.

8. Mają Państwo prawo do:

·      dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

·      sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;

·      ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

·      usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie wynika z obowiązku prawnego lub sprawowania władzy publicznej;

9. Każda osoba posiada ponadto prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych na niewłaściwe przetwarzanie jej danych.

10. Podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do udziału w procesie rekrutacji.

11. Żądania, oświadczenia i wszelką korespondencję dotyczącą danych osobowych należy przesłać w formie pisemnej na podany adres Administratora danych lub e-mailowo pod adresem poczty elektronicznej rodo@smgornik.katowice.pl

W zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na stanowisko inspektora nadzoru w SM „Górnik”.

Z kandydatami zostanie przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna.

Kandydaci, którzy zostaną zakwalifikowani – poinformowani będą telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej. Brak takiej informacji równoznaczny będzie z odrzuceniem oferty.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Górnik” z siedzibą w Katowicach przy ul. Mikołowskiej 125A ogłasza nabór na stanowisko:

KONSERWATORA

Wymagania wobec kandydatów:

 • minimum wykształcenie zasadnicze zawodowe;
 • doświadczenie w eksploatacji technicznej nieruchomości;
 • dobrze widziane posiadanie świadectw kwalifikacyjnych w zakresie eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych, cieplnych lub gazowych,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • dobra organizacja czasu pracy, umiejętność analitycznego myślenia, odpowiedzialność i zaangażowanie.

Zakres obowiązków:

 • wykonywanie prac konserwacyjnych oraz naprawczych na terenie nieruchomości zarządzanych przez Spółdzielnię,
 • sprawne usuwanie zaistniałych awarii,
 • inne zadania wynikające z aktualnych potrzeb.

Prosimy o złożenie swojej aplikacji (CV) w kancelarii Spółdzielni przy ul. Mikołowskiej 125A
w Katowicach lub za pośrednictwem poczty, bądź poczty mailowej sekretariat@smgornik.katowice.pl, wraz z poniższą zgodą:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Górnik” z siedzibą w Katowicach, ul. Mikołowska 125A celem realizacji procesu rekrutacyjnego.

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Spółdzielnia Mieszkaniowa „Górnik” z siedzibą w Katowicach, ul. Mikołowska 125a, zwana dalej AD.

2. Z inspektorem ochrony danych można się skontaktować pod adresem iod@smgornik.katowice.pl.

3. Dane osobowe kandydatów będą przetwarzane wyłącznie w celach rekrutacyjnych na podstawie zgody wyrażonej przez wyraźne działanie potwierdzające polegające na zawarciu tych danych w zgłoszeniu aplikacyjnym i przesłaniu ich do administratora. Dane te będą przetwarzane do momentu zakończenia procesu rekrutacji lub wycofania zgody przez osobę.

4. Dodatkowo, jeżeli kandydat wyrazi odrębną, dobrowolną zgodę, jego dokumenty aplikacyjne będą przetwarzane na potrzeby przyszłych rekrutacji przez okres 1 roku. W tym celu należy zamieścić treść zgody w przesyłanym zgłoszeniu aplikacyjnym: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dostarczonych przeze mnie dokumentach aplikacyjnych przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Górnik” z siedzibą w Katowicach, ul. Mikołowska 125a dla potrzeb przyszłych rekrutacji”.

5. Jeżeli w dokumentach aplikacyjnych zawarte są szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO konieczna jest zgoda kandydata na ich przetwarzanie, której treść : „Wyrażam zgodę na przetwarzanie szczególnych kategorii danych w rozumieniu art. 9 ust. 1 RODO, załączonych do mojego zgłoszenia na potrzeby procesu rekrutacji. Przyjmuję do wiadomości, iż zgodę mogę wycofać w każdym momencie lecz bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania przed cofnięciem zgody.” należy dołączyć do swojego zgłoszenia.

6. Wyrażone przez kandydata zgody mogą zostać cofnięte w każdym momencie, bez podawania przyczyny lecz bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania przed cofnięciem zgody.

7. Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być podmioty realizujące wsparcie techniczne lub organizacyjne dla Administratora na podstawie zawartych umów.

8. Mają Państwo prawo do:

·      dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

·      sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;

·      ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

·      usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie wynika z obowiązku prawnego lub sprawowania władzy publicznej;

9. Każda osoba posiada ponadto prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych na niewłaściwe przetwarzanie jej danych.

10. Podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do udziału w procesie rekrutacji.

11. Żądania, oświadczenia i wszelką korespondencję dotyczącą danych osobowych należy przesłać w formie pisemnej na podany adres Administratora danych lub e-mailowo pod adresem poczty elektronicznej rodo@smgornik.katowice.pl

Informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami. Otrzymane oferty, odrzucone lub pozostawione bez rozpoznania, zostaną zniszczone po zakończeniu postępowania.