Oferty pracy

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Górnik” w Katowicach Poszukuje kandydata na stanowisko

SPECJALISTY BRANŻOWEGO DS. OGÓLNOBUDOWLANYCH

Miejsce wykonywania pracy

 • Katowice

Niezbędne wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe kierunkowe,
 • uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie bez ograniczeń,
 • znajomość aktów prawnych obowiązujących w spółdzielczości mieszkaniowej,
 • znajomość przepisów prawa budowlanego i przepisów dotyczących procesu inwestycyjnego,
 • minimum 3 letnia praktyka na stanowisku inspektora nadzoru inwestorskiego,
 • znajomość obsługi programu kosztorysowego Norma Pro, i pakietu MS Office,
 • aktualne zaświadczenie o szkoleniu okresowym BHP na stanowisku inżynieryjno – technicznym,
 • posiadanie aktualnego badania lekarskiego stwierdzającego zdolność do wykonywania pracy na wysokości.

Wymagane dokumenty i oświadczenia

 • CV i list motywacyjny,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • zaświadczenie o przynależności do Śląskiej OIIB, opłaceniu ubezpieczenia OC i kserokopia uprawnień do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności konstrukcyjno-budowlanej,
 • kopie świadectw pracy

Od kandydata oczekujemy

 • dyspozycyjności,
 • doświadczenia w realizacji i nadzorowaniu robót budowlanych w tym realizowanych przy wsparciu środków zewnętrznych np. z WFOŚiGW
 • umiejętności pracy w zespole, komunikatywności, samodzielności w podejmowaniu decyzji na zajmowanym stanowisku, kreatywności, umiejętności analitycznego oceniania zdarzeń

Oferty zawierające CV, kserokopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje i praktykę zawodową prosimy składać w kancelarii Spółdzielni – Katowice, ul. Mikołowska 125a wraz z poniższą zgodą:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Górnik” z siedzibą w Katowicach, ul. Mikołowska 125A celem realizacji procesu rekrutacyjnego.
Administratorem Danych jest Spółdzielnia Mieszkaniowa „Górnik” z siedzibą w Katowicach, ul. Mikołowska 125A. Dane osobowe podane są przetwarzane wyłącznie w celach rekrutacyjnych. Dalsze informacje dotyczące zasad przetwarzania oraz praw osób, których dane dotyczą i sposobu ich realizacji dostępne są w Regulaminie Ochrony Danych Osobowych na stronie internetowej Spółdzielni pod adresem: https://rodo.smgornik.katowice.pl. W zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na stanowisko specjalisty branżowego w SM „Górnik”.

Z kandydatami zostanie przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna. Kandydaci,
którzy zostaną zakwalifikowani – poinformowani będą telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej. Brak takiej informacji równoznaczny będzie z odrzuceniem oferty.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Górnik” z siedzibą w Katowicach przy ul. Mikołowskiej 125A ogłasza nabór na stanowisko:

KONSERWATORA

Wymagania wobec kandydatów:

 • minimum wykształcenie zasadnicze zawodowe;
 • doświadczenie w eksploatacji technicznej nieruchomości;
 • dobrze widziane posiadanie świadectw kwalifikacyjnych w zakresie eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych, cieplnych lub gazowych,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • dobra organizacja czasu pracy, umiejętność analitycznego myślenia, odpowiedzialność i zaangażowanie.

Zakres obowiązków:

 • wykonywanie prac konserwacyjnych oraz naprawczych na terenie nieruchomości zarządzanych przez Spółdzielnię,
 • sprawne usuwanie zaistniałych awarii,
 • inne zadania wynikające z aktualnych potrzeb.

Prosimy o złożenie swojej aplikacji (CV) w kancelarii Spółdzielni przy ul. Mikołowskiej 125A
w Katowicach lub za pośrednictwem poczty, bądź poczty mailowej sekretariat@smgornik.katowice.pl, wraz z poniższą zgodą:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Górnik” z siedzibą w Katowicach, ul. Mikołowska 125A celem realizacji procesu rekrutacyjnego.
Administratorem Danych jest Spółdzielnia Mieszkaniowa „Górnik” z siedzibą w Katowicach, ul. Mikołowska 125A. Dane osobowe podane są przetwarzane wyłącznie w celach rekrutacyjnych. Dalsze informacje dotyczące zasad przetwarzania oraz praw osób, których dane dotyczą i sposobu ich realizacji dostępne są w Regulaminie Ochrony Danych Osobowych na stronie internetowej Spółdzielni pod adresem: https://rodo.smgornik.katowice.pl.

Informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami. Otrzymane oferty, odrzucone lub pozostawione bez rozpoznania, zostaną zniszczone po zakończeniu postępowania.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Górnik” z siedzibą w Katowicach przy ul. Mikołowskiej 125A ogłasza nabór na stanowisko:

ADMINISTRATOR

Wymagania wobec kandydatów:

 • minimum wykształcenie średnie;
 • doświadczenie na podobnym stanowisku;
 • umiejętność pracy w zespole,
 • dobra organizacja czasu pracy, umiejętność analitycznego myślenia, odpowiedzialność i zaangażowanie.

Zakres obowiązków:

 • prowadzenie ewidencji nieruchomości i administrowanie powierzonym rejonem,
 • protokolarne przejmowanie i przekazywanie lokali mieszkalnych i użytkowych,
 • kontrola stanu sanitarno-higienicznego budynków, pomieszczeń ogólnodostępnych, wspólnych i terenów zewnętrznych,
 • codzienne kontrolowanie jakości wykonywanych usług czystościowo-porządkowych oraz pracy gospodarzy budynków,
 • prowadzenie „książki zgłoszeń usterek” zgłaszanych przez mieszkańców i użytkowników budynków i budowli, uszkodzeń i awarii instalacji i infrastruktury wewnętrznej i zewnętrznej.

Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę,
 • praca w pełnym wymiarze czasu pracy,
 • możliwość dalszego rozwoju zawodowego i pozyskiwanie nowych kwalifikacji,
 • pracę w przyjaznym zespole.

Prosimy o złożenie swojej aplikacji (CV) w kancelarii Spółdzielni przy ul. Mikołowskiej 125A
w Katowicach lub za pośrednictwem poczty, bądź poczty mailowej sekretariat@smgornik.katowice.pl, wraz z poniższą zgodną:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Górnik” z siedzibą w Katowicach, ul. Mikołowska 125A celem realizacji procesu rekrutacyjnego.
Administratorem Danych jest Spółdzielnia Mieszkaniowa „Górnik” z siedzibą w Katowicach, ul. Mikołowska 125A. Dane osobowe podane są przetwarzane wyłącznie w celach rekrutacyjnych. Dalsze informacje dotyczące zasad przetwarzania oraz praw osób, których dane dotyczą i sposobu ich realizacji dostępne są w Regulaminie Ochrony Danych Osobowych na stronie internetowej Spółdzielni pod adresem: https://rodo.smgornik.katowice.pl.

Informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami. Otrzymane oferty, odrzucone lub pozostawione bez rozpoznania, zostaną zniszczone po zakończeniu postępowania.