Rada Nadzorcza

Walne Zgromadzenie Członków odbyte w dniach  13-15.06.2016. dokonało wyboru Rady Nadzorczej na kadencję 2016 – 2019 w składzie:

Smolińska Grażyna Przewodnicząca Rady Nadzorczej
Stalmach Marek  Zastępca Przewodniczącego Rady, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
Trojak Wacław  Sekretarz Rady, Członek Komisji Organizacyjno – Samorządowej
Kasztalski Karol  Przewodniczący Komisji Technicznej
Tokarska Anna  Przewodnicząca Komisji Organizacyjno – Samorządowej
Bromboszcz Roman  Członek Komisji Technicznej
Okolus Tomasz  Członek Komisji Rewizyjnej
Podleski Wojciech  Członek Komisji Technicznej , Członek Komisji Organizacyjno – Samorządowej
Reichhart Marek  Członek Komisji Rewizyjnej
Sołtysik Józef  Członek Komisji Technicznej
Wikiera Mirosław  Członek Komisji Technicznej

Członkowie Rady Nadzorczej przyjmują w sprawach skarg i zażaleń w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca w godz. od 15.00  do 16.30 w siedzibie Zarządu Spółdzielni przy ul. Mikołowskiej 125a w Katowicach, pok. nr 106.