Rada Nadzorcza

Walne Zgromadzenie Członków odbyte w dniach 11-13.06.2019 r. dokonało wyboru Rady Nadzorczej na kadencję 2019 – 2022 w składzie:

Wodniok Szczepan Przewodniczący Rady Nadzorczej
Kucia Michał Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
Bacia Sylwia Sekretarz Rady Nadzorczej, Członek Komisji Organizacyjno – Samorządowej, Członek Komisji Technicznej
Podleski Wojciech Przewodniczący Komisji Technicznej, Członek Komisji Organizcyjno – Samorządowej
Tokarska Anna Przewodnicząca Komisji Organizacyjno – Samorządowej
Cebula Stanisław Członek Komisji Technicznej
Hankus Łukasz Członek Komisji Technicznej
Kordaszewski Piotr Członek Komisji Technicznej
Okolus Tomasz Członek Komisji Rewizyjnej
Reichhart Marek Członek Komisji Rewizyjnej
Wydra Jerzy Członek Komisji Technicznej