Zarząd Spółdzielni

Mariusz Nawrocki Prezes Zarządu, Dyrektor Spółdzielni
Katarzyna Szeniec Zastępca Prezesa, Zastępca Dyrektora ds. Ekonomicznych
Emilia Wandzik – Jasiok Zastępca Prezesa, Zastępca Dyrektora ds. Eksploatacji

Prezes Zarządu Spółdzielni lub jego Zastępcy przyjmują w sprawach wniosków i skarg w biurze Spółdzielni  przy ul. Mikołowskiej 125a w Katowicach w każdy poniedziałek w godzinach od 13.00 do 16.30.