Administracja Kokociniec

Administracja Osiedla Kokociniec
ul. Nad Strumieniem 3
40 – 772 Katowice
Telefon: 32 252 19 13, 32 252 79 57

Administracja Osiedla „Kokociniec” skupia wybudowane w latach 1982 – 1991 grupy budynków o zabudowie wysokiej i niskiej położone w południowej części miasta. Na terenie osiedla położone jest boisko sportowe, na którym corocznie organizowany jest przez Spółdzielnię turniej piłkarski.
W skład Osiedla wchodzą:
– 22 budynki mieszkalne, w których zlokalizowane są:
1 153 lokale mieszkalne o łącznej pow. użytk. 65 433,64 m2
– 32 garaże o łącznej pow. użytk. 589,92 m2
– 24 lokale użytkowe o łącznej pow. użytk. 1 289,98 m2