Administracja Słoneczna

Administracja Osiedla Słoneczna
ul. Ściegiennego 45
40 – 136  Katowice
Telefon: (32) 757 96 20

Zasoby osiedla to budynki niskie jedno i wieloklatkowe oraz wysokie zlokalizowane na terenach dzielnic Dąb – w sąsiedztwie Parku Śląskiego oraz Wełnowiec. Budynki mieszkalne zostały wybudowane w latach 1960 – 1979.
W skład Osiedla wchodzą:
– 34 budynki mieszkalne, w których zlokalizowane są:
1 492 lokale mieszkalne o łącznej pow. użytk. 72 180,02 m2
– 190 garaży o łącznej pow. użytk. 3 029,68 m2
– 28 lokali użytkowych o łącznej pow. użytk. 2 881,58 m2