Administracja Zadole

Administracja Osiedla Zadole
ul. Zadole 37
40 – 719 Katowice
Telefony: 32 252 54 00, 32 252 40 92

Osiedle „Zadole” obejmuje zróżnicowane wiekowo skupiska budynków o zabudowie niskiej i wysokiej zlokalizowane w południowej części miasta, które zostały wybudowane w latach 1961 – 1984.
W skład Osiedla wchodzą:
– 39 budynków mieszkalnych, w których zlokalizowanych jest:
1 547 lokali mieszkalnych o łącznej pow. użytk. 76 557,88 m2
– 67 garaży o łącznej pow. użytk. 1 037,12 m2
– 28 lokali użytkowych o łącznej pow. 2 431,48 m2

 

Dokumentacja techniczna Armii Krajowej 21ab

Dokumentacja techniczna Armii Krajowej_21