Administracja Załęże

Administracja Osiedla Załęże
ul. Gliwicka 224A
40 – 860 Katowice
Telefon: 32 254 05 97

Administracja Osiedla „Załęże” to najmniejsza z administracji, ale z grupą najstarszych budynków, które stały się zalążkiem powstania naszej spółdzielni. Budynki mieszkalne zostały wybudowane w latach 1958 – 1981.
W skład Osiedla wchodzą:
– 17 budynków mieszkalnych, w których zlokalizowane są:
894 lokale mieszkalne o łącznej pow. użytk. 42 466,56 m2
– 44 garaże o łącznej pow. użytk. 681,09 m2
– 15 lokali użytkowych o łącznej pow. użytk. 779,23 m2