HARMONOGRAM IMPREZ KLUBU SPÓŁDZIELCZEGO NA ROK 2018

HARMONOGRAM IMPREZ KLUBU SPÓŁDZIELCZEGO NA ROK 2018

W ramach działalności społeczno-oświatowo i kulturalnej  Spółdzielni Mieszkaniowej „Górnik”:

WYCIECZKI

1.”Nasza stolica – Warszawa”

wycieczka 2 -dniowa

termin: 19-20 maja 2018 r.

wrzesień  2018 r.

koszt wycieczki wynosi 335,00 zł od osoby

jest partycypacja Spółdzielni dla członków

2. XXXVII Złaz Rodzinny

wycieczka 1 -dniowa

termin: wrzesień 2018 r.

koszt wycieczki wyniesie  prawdopodobnie 30,00 zł od osoby dla członków

jest partycypacja Spółdzielni dla członków

3. wycieczki 1- dniowe , których koszt wynosić  będzie od około 90,00 zł do 150,00 zł od osoby,

dokładne terminy wycieczek zostaną podane w formie ogłoszeń na klatkach schodowych budynków i na stronie internetowej Spółdzielni

POZOSTAŁE IMPREZY I ZAJĘCIA W KLUBIE:

1. „Wieczór Wigilijny”

termin: grudzień 2018 r.

jest partycypacja Spółdzielni dla członków

2.”Mikołajki”

termin: grudzień 2018 r.

bezpłatnie dla dzieci rodziców  członków

jest partycypacja Spółdzielni dla członków

3. spotkania „Potańcówki”

termin:  czerwiec, październik,  listopad 2018 r.

jest partycypacja Spółdzielni dla członków

4. ” Każdy to potrafi” – warsztaty rękodzieła

termin: wrzesień – grudzień 2018 r.

bezpłatnie dla członków Spółdzielni

jest partycypacja Spółdzielni dla członków

5. ” Spotkania z ciekawymi ludźmi”

bezpłatnie dla członków Spółdzielni

jest partycypacja Spółdzielni dla członków

INNE DZIAŁANIA W KLUBIE BEZPŁATNIE DLA CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI:

1. „Gimnastyka dla każdego”, korzystanie z salki ćwiczeń

termin: poniedziałki, czwartki

2. „Dzień otwarty”, każdy wtorek, możliwość korzystania ze sprzętu RTV, gra w cymbergaja, tenisa stołowego, korzystanie z komputerów, z salki do ćwiczeń,  spotkania

termin: w ciągu roku , oprócz lipca i sierpnia 2018 r.

3. kółko zainteresowań, 2 sekcje brydżowe

termin:  wtorki, czwartki , piątki w ciągu roku, oprócz lipca i sierpnia 2018 r.

Serdecznie zapraszamy,  czekamy na Państwa

kontakt:

Katowice, ul. Fliegera 12, obok ul. Mikołowskiej AWF

32/2515-841 lub 733-55-99-74 cały dzień