Akty Prawne

  STATUT SPÓŁDZIELNI

Statut Spółdzielni Mieszkaniowej „Górnik” w Katowicach

REGULAMINY SPÓŁDZIELNI

Regulamin Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej ‚Górnik’ w Katowicach
Regulamin Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej ‚Górnik’ w Katowicach
Regulamin rozliczeń kosztów z tytułu dostawy wody zimnej i odprowadzania ścieków w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej „Górnik” w Katowicach od 01.08.2018
Regulamin obowiązków w zakresie napraw wewnątrz lokali oraz zasad rozliczeń finansowych z członkami zwalniającymi lokale w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej „Górnik” w Katowicach.
Regulamin przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokali mieszkalnych w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej _Górnik_ w Katowicach
Regulamin przetargu na ustanowienie odrębnej własności lokali
Regulamin rozliczania kosztów energii cieplnej Spółdzielni Mieszkaniowej „Górnik” w Katowicach od sezonu 2017/2018
Regulamin rozliczania kosztów zużytej energii cieplnej w budynkach administrowanych przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Górnik” w Katowicach od 01.09.2019 (nowy)
Regulamin Rad Osiedlowych Spółdzielni Mieszkaniowej ‚Górnik’ w Katowicach
Regulamin Porządkowy Spółdzielni Mieszkaniowej ‚Górnik’ w Katowicach
Regulamin prowadzenia działalności społecznej i oświatowej – kulturalnej w Spółdzielni Mieszkaniowej „Górnik” w Katowicach.
Regulamin ustalania wysokości opłat od czynności prawnych i faktycznych oraz w związku z wydawaniem dokumentów dla potrzeb członków i innych osób w Spółdzielni
Regulamin dotyczący zasad instalowania i funkcjonowania monitoringu wizyjnego w SM Górnik
Wykaz monitoringów wizyjnych w zasobach SM Górnik w Katowicach
Regulamin przyznawania Odznaki Zasłużonego dla Spółdzielni Mieszkaniowej _Górnik_ w Katowicach
Regulamin ponoszenia kosztów regulacji spraw terenowo prawnych zmiany 02.2018

Inne Regulaminy

Adresy korespondencyjne
Regulamin zasad wyłaniania uczestników Praga 19.04.2017
Regulamin korzystania z miejsc parkingowych – parking Fliegera 3-18
Regulamin korzystania z miejsc parkingowych – parking MIKOŁOWSKA 37-39