Działalność Społeczno – Wychowawczo – Oświatowa

Festyn rodzinny na osiedlu „Zadole”. Film autorstwa Pani Sylwi Baci.

Festyn rodzinny na osiedlu „Kokociniec”. Film autorstwa Pani Sylwi Baci.

Szanowni Państwo,

Odnosząc się do pytań w sprawie dzielności społeczno-kulturalno-oświatowej i zasad jej organizacji w 2019 r. uprzejmie wyjaśniamy.

W zawartej w Biuletynie grudniowym informacji na temat zmiany formuły działalności społecznej –kulturalnej i oświatowej staraliśmy się skrótowo nakreślić plany na rok 2019 i wskazać , że działalność ta będzie kontynuowana, a dedykowane członkom i ich rodzinom środki znacząco wyższe.

Obserwowalny był w ostatnich latach zarówno spadek zainteresowania działalnością społeczną kulturalną i oświatową, co wyraziło się w spadku ilości uczestników, jak i ilością imprez ( limit wydatków na dofinasowanie i organizację ograniczały koszty działalności). Jedynie kilka procent członków spółdzielni, wielokrotnie tych samych osób, korzystało z programu jaki planował i oferowała koordynator ds. organizacji tej działalności odpowiedzialny w spółdzielni za realizację imprez, którego obowiązkiem jest  koordynowanie i organizowanie zadań wynikających z realizacji planu w ramach obowiązującego prawa w tym zakresie i posiadanych do dyspozycji środków. Pamiętać należy, że działalność ta może być prowadzona w ramach otrzymanych środków z naliczeń jakie wskazaliśmy w Biuletynie. Trudno konkurować spółdzielni z ofertami kulturalnymi i oświatowymi dostępnymi na rynku jak choćby karta seniora, która stwarza wielkie możliwości dla chętnych, czy oferty rożnego typu organizacji korzystających z dofinasowania unijnego przeznaczonego dla tego typu podmiotów na cele wspierania turystyki, sportu, rekreacji, wydarzeń kulturalnych. A to tylko nieliczne przykłady ofert dostępnych na rynku poza spółdzielnią.

Klub zlokalizowany na ul. Fliegera służył de facto wyłącznie jednemu osiedlu, pomimo iż na jego utrzymanie składali się wszyscy członkowie i co było przedmiotem powszechnej krytyki jaka docierała do zarządu, a ponoszone koszty były niewspółmierne do efektów.

Co istotne, działalność społeczno-kulturalno-oświatowa nie wymaga posiadania konkretnej lokalizacji bowiem imprezy typu Andrzejki, Ostatki, Wieczerza wigilijna itp. z powodzeniem mogą i odbyły się w ubiegłym roku w innych bardziej profesjonalnie do tego przygotowanych lokalizacjach ku zadowoleniu uczestników.

Do dyspozycji członków spółdzielni jest też świetlica znajdująca się w budynku zarządu spółdzielni, niektóre pomieszczenia spółdzielni na administracjach , o ile członkowie wyrażą gotowość realizacji inicjatyw, które wymagać będą tego lokalizacji. Póki co aktywność w tym względzie jest śladowa.

Mając powyższe na względzie celem zmian jest zaktywizowanie członków poprzez dotarcie z wygospodarowanymi środkami powiększonymi o ok. 60 tyś zł (w wyniku podjętych działań) do wszystkich osiedli i organizowania ich bliżej zamieszkujących tam osób zgodnie z ich potrzebami. Dlatego w myśl postanowień statutowych inicjatorami pomysłów będą sami mieszkańcy poprzez Rady Osiedla w zakresie kompetencji , których leży koordynowanie dzielności społeczno-kulturalno-oświatowej. O ile mieszkańcy danych osiedli wyrażą taką wolę wycieczki , festyny, imprezy typu spotkań okazjonalne będą realizowane. Istnieje też możliwość skoordynowania  np. wycieczek czy festynów miedzy poszczególnymi osiedlami i organizacja ich wspólnie.

Dzięki likwidacji klubu oraz zmianie formuły koordynowania działań przez pracownika spółdzielni do członków trafi zdecydowanie więcej środków zatem i dofinansowanie, ilość, wachlarz imprez zależy od Państwa potrzeb.

Pragniemy wskazać że działalność społeczno-kulturalno-oświatowa w spółdzielni mieszkaniowej  nie polega na dostarczaniu gotowych produktów członkom, ale realizacji ich potrzeb przez nich samych. Jeśli istnieje taka wola to jedyne dotychczas istniejące koło zainteresowań  może się w dalszym ciągu zbierać w świetlicy spółdzielni w wyznaczonym dowolnym terminie . Wigilia dla samotnych może  zostać z powodzeniem zrealizowana przy tych samych kosztach w sposób bardziej profesjonalny i zgodny z przepisami sanepid w lokalu gastronomicznym  w lokalizacjach bliższych mieszkańcom poszczególnych osiedli. Cele kulturalne mogą być realizowane w drodze sfinansowania z środków funduszu społeczno-kulturalno-oświatowego wyjść na wybrane spektakle teatralne, pokazy filmowe, koncerty itp. Złaz rodzinny będzie realizowany a pula środków obciąży proporcjonalnie pule jakimi dysponować będą osiedla o ile będzie zainteresowanie tego typu imprezami.

Rady Osiedli otrzymały od zarządu  w 2018 r. informację na temat struktury kosztów i przychodów działalności społeczno- kulturalno-wychowawczej, które w pełni i całkowicie uzasadniają podjęte kroki, a zmiany mają przysporzyć mieszkańcom wyższy zwrot z wpłaconych środków w postaci dofinansowania lub finansowania wskazanych imprez, kół zainteresowań  a zatem większe możliwości kreatywnego działania.

Oczekujemy w styczniu , za pośrednictwem rad Osiedli, na Państwa propozycje, które zostaną ujęte w ramach posiadanych środków w plan działania na rok 2019 dla poszczególnych osiedli. Osiedla te zgodnie z decyzja rady nadzorczej „otrzymają” do dyspozycji określoną pule środków na ten cel. W 2019 będzie to ok 91 tys. zł.

Mamy nadzieję, że powyższe informacje wskazują na intencje i motywacje zarządu w zakresie poprawy funkcjonowania przedmiotowej działalności. Jest ona domeną aktywności członków i ich rodzin, a zarząd może jedynie zadbać o najlepsze możliwe zwiększenie puli środków na ten cel co niniejszym czyni.