O nas

Początki Spółdzielni Mieszkaniowej „Górnik” w Katowicach sięgają końca lat pięćdziesiątych XX wieku, kiedy to w październiku 1958 roku został zarejestrowany statut spółdzielni.
Przez wszystkie lata swej działalności Spółdzielnia przechodziła różne koleje, najpierw były łączenia z innymi małymi spółdzielniami przyzakładowymi ( S.M. „KWK Katowice” i S.M. „KWK Gottwald,
S.M .„Hutnik” i MGSM „Kleofas” oraz S.M. „Południe”) a w późniejszym okresie w wyniku stosownych uchwał Zebrań Przedstawicieli Członków, na bazie naszej Spółdzielni, powstawały nowe spółdzielnie
( S.M .„Silesia”, S.M. „Piast”, S.M. „Załęska Hałda”).
Znaczna część zasobów, którymi Spółdzielnia zarządza dzisiaj powstała w okresie dużego boomu budownictwa mieszkaniowego w latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych ubiegłego wieku. Spółdzielnia po zakończeniu działalności inwestycyjnej stała się Spółdzielnią eksploatacyjną skupiającą się na zarządzaniu posiadanymi zasobami.
Spółdzielnia aktualnie zarządza 277 budynkami wielorodzinnymi o zróżnicowanej zabudowie, powstałymi na terenach różnych dzielnic Katowic poczynając od Ligoty, Piotrowic, Panewnik poprzez Śródmieście i dalej Załęże, Dąb, Wełnowiec a kończąc w Janowie.
Całość zasobów zgrupowanych jest w 6 administracjach osiedlowych w skład których wchodzi 10 005 mieszkań, 26 pawilonów, oraz 722 garaże i 198 lokali użytkowych usytuowanych w budynkach mieszkalnych oraz pawilonach. Spółdzielnia zrzesza 8 520 członków.
Przez wszystkie lata Spółdzielnia prowadziła swoją działalność zgodnie ze zmieniającymi się przepisami.
Zasoby Spółdzielni są zróżnicowane wiekowo, dlatego też prowadzone przez Spółdzielnię od lat działania mają na celu utrzymanie ich w należytym stanie technicznym.
Prowadzone są również prace mające na celu uregulowanie kwestii terenowo – prawnych gruntów oraz kontynuowane są roboty związane z ociepleniem zarządzanych zasobów.
Spółdzielnia modernizując zasoby, wyposażyła wszystkie lokale w nowoczesne wodomierze i podzielniki ciepła z odczytem zużycia drogą radiową.
Zarządzanie tak zróżnicowanymi zasobami mieszkaniowymi to nie lada wyzwanie. Dlatego też wszelkie podejmowane przez Spółdzielnię działania mają na celu w pierwszej kolejności poprawę bezpieczeństwa, podniesienie komfortu zamieszkania, utrzymanie zasobów w niepogorszonym stanie, poprawę estetycznego wyglądu budynków i ich otoczenia. Trzeba mieć jednak świadomość, że działanie te mogą być prowadzone stosownie do posiadanych przez Spółdzielnię środków finansowych.
Głównym celem prowadzonej przez Spółdzielnię polityki jest kontynuacja działań, które docelowo przyniosą wymierne korzyści zarówno dla Spółdzielni jak i jej mieszkańców.