Przetarg nieograniczony na dostosowanie instalacji c.o. po termomodernizacji w budynkach przy ul. Ondraszka 11, 19, ul. Janasa 7a oraz wymiana zaworów c.o. i głowic termostatycznych w budynkach przy ul. Janasa 3a, 15a w Katowicach

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Górnik ” w Katowicach informuje, iż przetarg na nw. zadanie został unieważniony. Katowice, 29 czerwca 2018 r. ZAWIADOMIENIE

Read more

Przetarg nieograniczony na naprawę awaryjną, remont i przebudowę nawierzchni ciągów pieszych, ciągów pieszo-jezdnych, dróg wewnątrz osiedlowych i nawierzchni parkingów na nieruchomościach zarządzanych przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Górnik” w Katowicach.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Górnik ” w Katowicach informuje, iż przetarg na nw. zadanie wygrała firma: Zakład Robót Inżynieryjnych i Prefabrykatów Betonowych

Read more