Skip to content

P fundusz remontowy podstawowy T  fundusz remontowy termomodernizacyjny D fundusz remontowy dźwigów Rodzaj funduszu Lokalizacja Zakres rzeczowy robót Termin realizacji (kwartał)  I II III IV 1 2 3   ADM CENTRUM P Lisieckiego 8-12 Remont chodnika wzdłuż budynku wraz z remontem schodów terenowych (2 szt) X X X P LigockaCzytaj Dalej

Trwają intensywne prace nad opracowaniem nowej strategii remontowej na lata 2021 – 2025. Założenia przygotowywanej strategii remontowej, zostaną wkrótce  poddane konsultacjom społecznym za pośrednictwem Państwa przedstawicieli wybranych do   Rad Osiedlowych. Skonsultowany projekt po  akceptacji Radzie Nadzorczej będzie przedmiotem decyzji Członków Spółdzielni  podczas najbliższych obrad Walnego Zgromadzenia. Chcielibyśmy przybliżyć Państwu kierunekCzytaj Dalej

Każdy właściciel czy osoba posiadająca inny tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego zobowiązana jest do jego utrzymania we właściwym stanie technicznym, ale jest również uprawniona, do ich remontu, przebudowy, zmiany funkcji poszczególnych izb w lokalu. Takie działania powinny być poprzedzone z odpowiednim wyprzedzeniem, zgłoszeniem w formie pisemnej lub mailowej doCzytaj Dalej

Warunki ogólne przeprowadzania remontu. Wymiana i przebudowa instalacji elektrycznej. Przebudowa i wymiana instalacji gazowej. Wymiana instalacji wodnej. Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej. Wymiana posadzek i ułożenie płytek. Wyburzenia ścian. Montaż klimatyzatora. Montaż rolet zewnętrznych. Wymiana i przebudowa instalacji centralnego ogrzewania. fot. freepik. com

MPGK w Katowicach poinformowało, że zgodnie z życzeniem mieszkańców zmieniło godziny pracy Biura Obsługi Klienta. Chodziło o to, aby klienci, którzy pracują dłużej mogli korzystać z usług przedsiębiorstwa. Od marca zatem we wszystkie czwartki biuro i kasa czynne będzie do 16.30. Zmieniono godziny pracy także w piątki. Jednocześnie wprowadzono obsługęCzytaj Dalej

  W ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  Miasto Katowice wprowadziło nieodpłatny odbiór  odpadów budowlanych i rozbiórkowych (gruz) z remontów prowadzonych samodzielnie przez mieszkańców bezpośrednio z nieruchomości zamieszkałych. Odpady odbierane będą raz w roku kalendarzowym w ilości nieprzekraczającej 2m3 w  workach typu BIG-BAG (pojemność jednego worka to 1 m3) z danego lokalu mieszkalnego.Czytaj Dalej

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Górnik” w Katowicach informuje, iż w wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego na wykonanie remontu dachu w pawilonie handlowo – usługowym przy ul. Rolnej 59c w Katowicach  wygrała firma: Zakład Wielobranżowy „BUDIZ” s.c. G.B. Płatek z siedzibą w Bytomiu. Katowice, 16.03.2017 r. ZAWIADOMIENIE o przetargu nieograniczonym Spółdzielnia Mieszkaniowa „GÓRNIK” w  Katowicach,Czytaj Dalej

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Górnik” w Katowicach informuje, iż w wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego na wykonanie remont płyt balkonowych  Katowicach  wygrała firma: Zakład Usług Ogólnobudowlanych i Handlowych Wowro Waldemar z siedzibą w Katowicach.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Katowice, 15 marzec 2017 r. ZAWIADOMIENIE o przetargu nieograniczonym Spółdzielnia Mieszkaniowa „GÓRNIK” w  Katowicach, ul. Mikołowska 125 a  ogłasza przetargCzytaj Dalej

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Górnik” w Katowicach informuje, iż w wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego na dostosowanie zbiorczych anten telewizyjnych  do odbioru programów nadawanych przez naziemną telewizję cyfrową na multipleksie 8 na budynkach wyposażonych w zbiorcze anteny telewizyjne wygrała firma: Siemieniak Marian Montaż Anten RTV z siedzibą w Świętochłowicach. Katowice, 15 marzec 2017 r. ZAWIADOMIENIE oCzytaj Dalej

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Górnik” w Katowicach informuje, iż  przetarg nieograniczony na remont płyt balkonowych i naprawę tynków na elewacji w budynkach mieszkalnych j.n.  został unieważniony. Katowice, 6 marzec 2017 r. ZAWIADOMIENIE o przetargu nieograniczonym Spółdzielnia Mieszkaniowa „GÓRNIK” w  Katowicach, ul. Mikołowska 125 a  ogłasza przetarg nieograniczony  na: 1. Remont płyt balkonowych w pionieCzytaj Dalej

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Górnik” w Katowicach informuje, iż w wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego na wykonanie remontu dachu w budynku mieszkalnym przy ul. Ligockiej 7a w Katowicach  wygrała firma: Zakład Wielobranżowy „BUDIZ” s.c. G.B. Płatek z siedzibą w Bytomiu. Katowice, 03.03.2017 r. ZAWIADOMIENIE o przetargu nieograniczonym Spółdzielnia Mieszkaniowa „GÓRNIK” w  Katowicach, ul. Mikołowska 125 a  ogłaszaCzytaj Dalej

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Górnik” w Katowicach informuje, iż przetarg nieograniczony na opracowanie projektów budowlano-wykonawczych remontu wejść do budynków przy ul. Janasa 3a, 7a, 15a, ul. Ondraszka 11,19 w Katowicach został unieważniony. Katowice, 2 marca 2017 r. ZAWIADOMIENIE o przetargu nieograniczonym Spółdzielnia Mieszkaniowa „GÓRNIK” w  Katowicach, ul. Mikołowska 125 a  ogłasza przetargCzytaj Dalej

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Górnik” w Katowicach informuje, iż w wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego na opracowanie koncepcji, projektu i remontu Stacji Grupowego Wymiennika Ciepła – ul. Strzelecka 17a w Katowicach wygrała firma: „HUNGER-BUD” Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach. Katowice, 01.03.2017 r. ZAWIADOMIENIE o przetargu nieograniczonym Spółdzielnia Mieszkaniowa „GÓRNIK” w  Katowicach, ul. Mikołowska 125 a Czytaj Dalej